“สาธิต หมายเลข 60” นิทรรศการนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย พร้อมเปิดให้เข้าชมที่กรุงเทพฯ 10 ก.ค. นี้!

“สาธิต หมายเลข 60” นิทรรศการนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย พร้อมเปิดให้เข้าชมที่กรุงเทพฯ 10 ก.ค. นี้!

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา คุณโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติกล่าวเปิดงานนิทรรศการ ‘สาธิต หมายเลข 60’ และศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง หัวหน้าโครงการ เทศกาลชีวิตกับการแสดงกล่าวรายงานโครงการ และรองอธิการบดี ด้านวิจัย ศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ กล่าวต้อนรับ...

อ่านต่อ

What Commercial Messages Reveal About American Culture

What Commercial Messages Reveal About American Culture

With commercial messages come not only products, but also languages and culture. As the opening of the International Arts Talk Series, the Faculty of Arts invites Professor Seongha Rhee, a linguist from Hankuk University of Foreign Studies to share with us his study on culture in American commercial messages....

อ่านต่อ