ศิษย์เก่าภาษาศาสตร์และภาควิชาภาษาศาสตร์ร่วมกันจัดทำของที่ระลึกเพื่อหารายได้สมทบทุนคณะอักษรศาสตร์ และภาควิชาภาษาศาสตร์

ผู้สนใจสั่งซื้อได้ที่ https://goo.gl/forms/iBy0c10XEYIZJIS73
หรือที่ภาควิชาภาษาศาสตร์ ชั้น 12 อาคารบรมราชกุมารี

ติดต่อสอบถามที่
อีเมล: lingchulareunion@gmail.com
FB page: 42 ปี ภาษาศาสตร์ จุฬาฯ

*สามารถซื้อแก้วนำ้เก็บอุณหภูมิได้ที่ภาคภาษาศาสตร์แล้วตั้งแต่บัดนี้
**กระเป๋าผ้าจะเริ่มจำหน่ายที่ภาคภาษาศาสตร์ในวันที่ 23 มิ.ย. เป็นต้นไป