ฟ 1
บทความความรู้

ห้องบันทึกเสียง


   ห้องบันทึกเสียง 701/1 อาคารมหาจักรีสิรินธร ให้บริการบันทึกเสียง อาจารย์ ในคณะอักษรศาสตร์  เป็นการบันทึกเสียง
ระบบดิจิตอล โดยใช้โปรเเกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อ โดยสามารถบันทึกได้มากที่สุดครั้งละ 2 คน เเละสามารถเลือก
ไฟล์ที่จะเซฟได้ว่าจะเซฟเป็น mp 3 หรือ wave

  
อุปกรณ์
1.ไมค์สําหรับอัดเสียงยี่ห้อ
2.เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับบันทึกเสียง
3. micser สําหรับปรับเเต่งเสียง
i-tune-U
Echo 360
clicker
Dowload
 
 
รูปกิจกรรมคณะประจําเดือน