หห
 
 
พิธีเปิดงานวรรณกรรมภาษาสเปนและโปรตุเกส   


   เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 งานวิรัชกิจ ได้จัดพิธีเปิดงาน “วรรณกรรมภาษาสเปนและโปรตุเกส” ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนี้จัดเนื่องในโอกาสที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนังสือโลก ปี 2556 และมีเอกอัครราชทูตจาก 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสเปน โปรตุเกส อาร์เจนตินา ชิลี บราซิล เม็กซิโก โคลัมเบีย และเปรู เข้าร่วมงานด้วย โดยศาสตราจารย์ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และนายศุภชัย ตันติคมน์ ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว


โครงการนำร่องการพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556   

   เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 โครงการนำร่องการพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ จัดการประชุมนิสิตครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์
อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อพบปะนิสิตของโครงการฯ
ณ ห้อง 401/5 อาคารมหาจักรีสิรินธร

 
มอบโล่เกียรติยศ ครบรอบทำงาน 25 ปี แด่ อ.ไมเคิล แคบทรี   


  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 ฝ่ายวิรัชกิจ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาภาษาอังกฤษ จัดงานมอบโล่ห์เกียรติยศทำงานครบ 25 ปี แด่อาจารย์ Michael Crabtree ซึ่งมีประวัติการสอนดีเยี่ยม ได้อุทิศตนให้กับการสอนและช่วยงานด้านต่างๆ ของภาควิชาภาษาอังกฤษและของคณะอักษรศาสตร์มาเป็นเวลาครบ 25 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ถึงพ.ศ.2556 คณะอักษรศาสตร์จัดงานมอบโล่ห์เกียรติยศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับอาจารย์ Michael Crabtree ที่ได้ทุ่มเททำงานมาตลอดระยะเวลา 25 ปี และเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ทำงานในคณะ งานมอบโล่ห์เกียรติยศได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ เป็นประธาน ณ ห้อง 210 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

 

อาศรมวิจัย “การทำพจนานุกรมด้วยคอมพิวเตอร์”   

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จัดเสวนาโครงการอาศรมวิจัย เรื่อง “การทำพจนานุกรมด้วยคอมพิวเตอร์” โดย คุณธนนท์ หลีน้อย จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี

อาศรมวิจัย “การพัฒนาศักยภาพการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์/ผลงานวิชาการ”   

   
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จัดเสวนาโครงการอาศรมวิจัย เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์/ผลงานวิชาการ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี
การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม   

   เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 สาขาวิชาภาษาเวียดนาม ภาควิชาภาษาตะวันออก จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ฮานอย) สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม
ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี
 

 
   
     
โครงการสืบสานวิทยาพฤฒาจารย์ ครั้งที่ 2   

   เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความรู้ทางภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยา โดยคณาจารย์ของภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยครั้งนี้เป็นการบรรยายในหัวข้อ “อุดมคติแห่งความสุขในสมัยสุโขทัย: ภาพสะท้อนจากจารึก ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
 
ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเวียดนาม   
   เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเวียดนาม เข้าพบ รองศาสตราจารย์ สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยเวียดนาม ด้านสาขาวิชาภูมิศาสตร์ และหารือเพื่อความร่วมมือระหว่างภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ในอนาคตต่อไป ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ และคณาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้อง 705 อาคารบรมราชกุมารี


ต้อนรับอาคันตุกะ จากมหาวิทยาลัย Kansai University ประเทศญี่ปุ่น   
   เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบ รองศาสตราจารย์
สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางด้านวิชาการและร่วมมือด้านต่างๆ กับคณะอักษรศาสตร์และหลักสูตร BALAC ทั้งนี้คณะอักษรศาสตร์ ยินดีที่จะทำสัญญาความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย Kansai University ประเทศญี่ปุ่น
ณ ห้อง 119 สำนักคณบดี อาคารมหาวชิราวุธ
   
ต้อนรับผู้แทนมหาวิทยาลัยเกาหลี   
   เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์
อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Professor Dr. Kwon Goosoon, Director General of Secretariat of ACU Project, Department of General Education และ Dr. Park Sohwa, Deputy Director General of Secretariat of ACU Project จาก Seoul Cyber University ประเทศเกาหลีใต้ ณ ห้อง 815 อาคารมหาจักรีสิรินธร
   วัตถุประสงค์การมาเยือน คือ มหาวิทยาลัย Seoul Cyber University มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาของโครงการ ASEAN Cyber University (ACU) ให้แก่นิสิตจุฬาฯ จึงได้หารือร่วมกันกับผู้บริหารจุฬาฯ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธิ หุ่นแสวง ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธร ศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ณ ถลาง ผู้อำนวยการศูนย์ไทยศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ นอกจากนี้ยังได้หารือเรื่องความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Seoul Cyber University ในอนาคตต่อไปด้วย

 
 
แนะแนวการศึกษาต่อและการจัดการหลักสูตรนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์   
   เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้ารับฟังบรรยายและแนะแนวการศึกษาต่อ คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ โดย ศาสตราจารย์ สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ ประธานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรสูตรนานาชาติ) Dr. Brett Farmer รองประธานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรสูตรนานาชาติ)
ณ ห้อง 501/5 อาคารมหาจักรีสิรินธร
ปฐมนิเทศนิสิตเอกภาษาอังกฤษ   
   เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศเอกภาษาอังกฤษ เพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับวิชาเอก และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนิสิต ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับรุ่นพี่ทั้งด้านการเรียนและการทำงาน ณ ห้อง 302 อาคารบรมราชกุมารี

 
Back    Go to Top     Next