บริษัท ช.การช่าง จำกัด(มหาชน) ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาด้านการล่าม จำนวน 200,000 บาท

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาด้านการล่าม จำนวน 200,000 บาท แก่ศูนย์การแปล และการล่ามเฉลิมพระเกียรติ โดยมี รศ. ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา คณบดีคณะอักษรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย รศ.ปรีมา มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ