งานวิจัยล่าสุด
ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด

ผู้เขียน/ผู้แปล กฤษณา อโศกสิน/วาสนา ชลศึกษ์ เคนแมน

ISBN 974-582-477-1

ครั้งที่ / ปีพิมพ์ 1 / 2536

ปก / จำนวนหน้า ปกแข็ง/ 2,000 เล่ม 238 หน้า

ประเภทการแปล แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

ผู้เขียน/ผู้แปล Christine Nostlinger/อำภา โอตระกูล

ISBN 974-568-472-4

ครั้งที่ / ปีพิมพ์ 1/2530

ปก / จำนวนหน้า ปกแข็ง/79 หน้า

ประเภทการแปล

ผู้เขียน/ผู้แปล Von Wolf Harranth/อำภา โอตระกูล

ISBN 974-333-179-4

ครั้งที่ / ปีพิมพ์ 1/2528

ปก / จำนวนหน้า ปกแข็ง/28 หน้า

ประเภทการแปล

ผู้เขียน/ผู้แปล ศูนย์การแปล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ISBN 974-568-542-9

ครั้งที่ / ปีพิมพ์ 1/2530

ปก / จำนวนหน้า 55 หน้า

ประเภทการแปล

ผู้เขียน/ผู้แปล อำภา โอตระกูล

ISBN 974-578-160-6

ครั้งที่ / ปีพิมพ์ 1/2533

ปก / จำนวนหน้า ปกแข็ง/108 หน้า

ประเภทการแปล