TranslaTalk 5

TranslaTalk ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “ถึงเวลาหรือยังที่เราต้องมี ‘มาตรฐานล่าม’ ” งานนี้ทางศูนย์การแปลและการล่ามฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยด้วยถึง 3 ท่านด้วยกัน ได้แก่ ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณปกรณ์ กฤษประจันต์ และคุณทัศนีย์ กีรติรัตน์วัฒนา จากสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการล่ามภาษาสเปน-อังกฤษ-ไทย และยังเป็นรองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ (ฝ่ายวิจัย) อาจารย์ยังเคยได้รับรางวัลล่ามดีเด่น รางวัลสุรินทราชา ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติอย่างมากในสายการแปลและการล่าม …

[:th]Transla Talk 1[:]

TranslaTalk 1

TranslaTalk ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “มองการเมืองในการแปลผ่านซับไตเติลของนายกฯ” โดย อาจารย์ ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์จะกล่าวถึงประเด็นการแปลว่ามีบทบาทอย่างไรในแง่ของการสื่อสารทางการเมืองอย่างการแปลซับไตเติลคำพูดของนายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะเป็นการพูดในรายการ คืนความสุขให้ประชาชน หรือ การให้สัมภาษณ์ของนายกฯ ผ่านรายการของช่อง Al Jazeera

TranslaTalk 2

TranslaTalk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “แปลรักซีรีส์ไทยให้โดนใจแม่(ยก)จีน : ความอลหม่านของการแปลซับและบทพากย์” โดย อาจารย์ ดร.จูยิน แซ่จาง จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา ในการเสวนาครั้งนี้อาจารย์จะมาชวนเราคุยถึงเรื่องบันเทิงๆ อย่างกระแสซีรีส์ไทยในประเทศจีน การแปลซับไตเติลหรือการพากย์ซีรีส์จากช่องทางทางการและช่องทางของแฟนซับแม่ยกจีนนั้นมีความอลหม่านหรือนัยทางการเมืองแฝงอยู่ ยังไม่นับความน่าสนใจของการแปลเสียงตัวละคร LGBTQ+ เมื่อการเมืองทางวัฒนธรรมของจีนมีแนวโน้มจะควบคุมภาพแทนของคนกลุ่มนี้อีกด้วย

TranslaTalk 3

TranslaTalk ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ถ้าการเมืองดี วรรณกรรมไทยจะไปเวทีโลก : ตีแผ่การแปลวรรณกรรมไทยผ่านมุมสังคมศาสตร์” โดย อาจารย์ ดร.กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเสวนาครั้งนี้อาจารย์จะมาชวนเราพูดคุยถึง “การแปลวรรณกรรมไทย” ในแง่มุมสังคมศาสตร์ เริ่มจากภาพรวมของการแปลวรรณกรรมไทยให้เป็นภาษาต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการแปล บทบาทขององค์กรจากท้ังภาครัฐและเอกชนกับการแปลวรรณกรรมไทย แล้วการเมืองจะเกี่ยวกับการแปลวรรณกรรมอย่างไร? และความเป็นไปได้ของวรรณกรรมไทยกับความฝันที่จะเดินเข้าสู่เวทีโลกอย่างดาวเด่นนั้น จะมีโอกาสจะเป็นไปได้หรือไม่? http://

TranslaTalk 4

TranslaTalk ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “จะต้องมีอีกกี่เวอร์ชั่น : ชวนคุยเรื่องการแปล Animal Farm (ซึ่งถี่พอๆกับรัฐประหารไทย)” โดย ผศ. ดร.กฤติยา รัตนกานตะดิลก จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเสวนาครั้งนี้อาจารย์จะมาชวนเราพูดคุยถึงความน่าสนใจในการแปลเรื่อง Animal Farm เป็นภาษาไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมีไม่รู้กี่สำนวน เบื้องหลังการแปลซ้ำนั้นมีความน่าสนใจอย่างไร ความแตกต่างของแต่ละเวอร์ชั่นได้สร้างแรงกระเพื่อมอะไรให้กับสังคมหรือไม่ หรือมีหลายเวอร์ชั่นเก๋ๆ ไปแค่นั้น?