TranslaTalk 4

TranslaTalk ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “จะต้องมีอีกกี่เวอร์ชั่น : ชวนคุยเรื่องการแปล Animal Farm (ซึ่งถี่พอๆกับรัฐประหารไทย)” โดย ผศ. ดร.กฤติยา รัตนกานตะดิลก จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในการเสวนาครั้งนี้อาจารย์จะมาชวนเราพูดคุยถึงความน่าสนใจในการแปลเรื่อง Animal Farm เป็นภาษาไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนมีไม่รู้กี่สำนวน เบื้องหลังการแปลซ้ำนั้นมีความน่าสนใจอย่างไร ความแตกต่างของแต่ละเวอร์ชั่นได้สร้างแรงกระเพื่อมอะไรให้กับสังคมหรือไม่ หรือมีหลายเวอร์ชั่นเก๋ๆ ไปแค่นั้น?