TranslaTalk 1

TranslaTalk ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “มองการเมืองในการแปลผ่านซับไตเติลของนายกฯ โดย อาจารย์ ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์จะกล่าวถึงประเด็นการแปลว่ามีบทบาทอย่างไรในแง่ของการสื่อสารทางการเมืองอย่างการแปลซับไตเติลคำพูดของนายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะเป็นการพูดในรายการ คืนความสุขให้ประชาชน หรือ การให้สัมภาษณ์ของนายกฯ ผ่านรายการของช่อง Al Jazeera