ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “บทบาทในแวดวงสำคัญและวิถีแห่งการสร้างความสมดุลของภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับโครงการวิจัยทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน”บทบาทในแวดวงสำคัญและวิถีแห่งการสร้างความสมดุลของภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูกำหนดการได้ที่ https://bit.ly/2ZCqLQQ ลงทะเบียนนี้เพื่อเข้าร่วมงานที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้ที่ https://forms.gle/SoCxe2RnAcNf6cwJ9

งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม แต่สามารถรับผู้เข้าร่วมงานที่คณะอักษรศาสตร์ได้ในจำนวนจำกัด เนื่องจากต้องจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ระบบลงทะเบียนจะปิดเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบแล้ว

ท่านที่เข้าร่วมงานที่คณะอักษรศาสตร์จะได้รับหนังสือที่เป็นผลผลิตของโครงการวิจัยจำนวน 11 เล่มท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่หน้า Facebook ของภาควิชา (@LingChula) ภาษาศาสตร์โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ linguistics@chula.ac.th