วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต

วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต

2551 หน้าที่ของคำ “DE” ในหนังสือพิมพ์ภาษาจีนที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย/กิตติชัย  พินโน
2551 ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของสระในภาษามลายูถิ่นปัตตานี/ กัญญารัตน์  เอี่ยมวันทอง
2551 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบคำกริยา ‘ตี’ กับระบบปริชานของผู้พูดภาษาไทยและผู้พูดภาษาขมุ:การทดสอบสมมติฐานวอร์ฟ/ชุติชล  เอมดิษฐ
2551 การสร้างเครือข่ายคำไทยของมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของเอนทิตีลำดับที่หนึ่งด้วยวิธีการแปลสองทางและการใช้พจนานุกรมที่สร้างด้วยวิธีการแตกต่างกัน/ธนนท์  หลีน้อย
2551 การสร้างเครือข่ายคำไทยของมโนทัศน์พื้นฐานร่วมของเอนทิตีลำดับที่สองด้วยวิธีการแปลสองทาง : การศึกษาปัจจัยความหลากหลายของความหมายที่มีต่อความถูกต้องของการแปล/ ปริศนา  อัครพุทธิพร
2551 การศึกษาสมมูลภาพในการแปลคำกริยา “ไป” และ “มา” ในภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมันในงานวรรณกรรมนวนิยายแปล/ชาฎินี  มณีนาวาชัย
2551 การศึกษาความหมายของคำกริยาแสดงการกล่าวถ้อยในภาษาไทยโดยอิงบริบท/ปวลี  บุญปก
2551 การแปรทางสังคมของพยัญชนะควบกล้ำ (kw) และ (khw) ในภาษาไทยถิ่นตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/พิมพ์ระวี  เรืองวัฒกี
2551 การเปรียบเทียบลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงสระในภาษาไทยถิ่นปัตตานีและภาษาไทยถิ่นกรุงเทพ/ สุดธิดา  ศรีจันทร์
2548 Named entity recognition and classification in tha / Surudee Chattrimongkol
2548 Interactions between grammatical aspect and lexical aspect : A case study of alternating intransitive constructions in Thai / Kachen Tansiri
2548 Identification of Thai and transliterated words by N-Gram Models / Akarapol Ekwonganan
2548 Compliments and response to compliments in Thai used by male, female and effeminate male users / Amornsiri Boonyasit
2547 The relationship between sound and meaning in Tai Yuan expressive / Worralak Dechapratumwan
2547 The production of final /l/ in English words in Thai and English contexts by Thai speakers with different English-language experience / Suchada Sertthikul
2547 The production and perception of English monophthongs by Thai speakers with different English-Language experience / Pensinee Kijkar
2547 The development of tones *B and *C in Southwestern Tai language / Rungwimol Pintasaard
2547 The development of an English-Thai transliteration program based on transliterated-word corpus of the Royal Institute / Wanwara Chairoek
2547 Thai ways of eating and beliefs as reflected in the names of Thai foods used in traditional ceremonies and festivals / Sasithorn Sinthawornkul
2547 Plot organization in Thai narrative discourse based on direct and indirect experiences / Songtham Vongvirulh
2547 An ethnosemantic study of taste terms and taste attitudes in Teochiu / Pornladda Mekbantoon
2547 A semantic network of /?ook/ ‘OUT’ in Thai : a cognitive semantic study / Katbandit Wongsri
2546 The relationship between voice labels and voice components as conceived and preceived by the Thai / Riti  Soonthornsingh
2546 The relationship between Language ability and the verbal intetractive experience of educable mentally retarded children / Benjawan  Kasisopa
2546 Phonological study and genetic classification of dara-ang (Palaung) spoken at Nawlae village, Fang district, Chiang Mai province / norapon  Imboriboon
2545 Thai Surnames Bestowed by King RAMA VI : An Ethnosemantic Analysis / Panthip  Mahatribhop
2544 Word Sense Disambiguation in Thai Using Decision List Collocation / Wipharuk Kanokrattananukul[.pdf]
2544 Variation of the transition area between Central Thai and Southern Thai dialects based on certain social factors / Auraiporn  Tantinimitrkul
2544 Opening Telephone Conversation In Thai / Bureerat  RodYing
2544 Hedging Strategies in Conversation about Sex among Thai Speakers / Sunanta Kongprakhon
2544 Computerized integrated word segmentation and Part-of-speech tagging of Thai / Nattawut  Chaicharoen
2544 Arabic loanwords in Patani Malay / Assaming  Kaseng
2543 Variation of ( kh ) in Bangkok Thai by phonetic environments and speakers’ age / Suntaree  Chalermsanyakorn
2543 Tones in Bangkok Thai spoken by the Thai, the Chao Zhou and the Sikhs / Wilailuck  Chuwarahawong
2543 The relationship between input language and students’ language achievement in English language classes / Daycha  Vesyaporn
2543 Structures and strategies of requests in Thai and American English : A contrastive pragmatic study / Piyawan  Wiroonhachipong
2543 Secret language of the Thai blind / Weerachai Umpornpaiboon
2543 Rhythimc unit and tonal variation in Thai connected speech / Phanintra Teeranon
2543 Relationship between language and point of view in Thai newspaper’s coverage on Wat Phra Dhammakaya / Kanjana Jaroenkiatboworn
2543 Refusal strategies in responding to favor-expressing speech acts in Thai / Wimonpug  Promsrimas
2543 Midification of village names in Chiang Mai province / Nongnuch  Maneein
2543 Conceptual metaphors of time in Thai and English / Dale  Kvalheim
2543 An Ethnosemantic study of taste terms in Thai dialects / Anchalika  Phasukit
2543 A tonal study to differentiaie Banlad accents of Petchaburi province / Suttimas  Khumdee
2543 A comparison of acoustic characteristics of long monophthongs in Bangkok Thai spoken by Isan and Bangkok speakers / Wissanu  Wongnate
2542 Use of classifiers in modern standard Thai by speakers of different ages / Sarawanee Sunkaburanuruk
2542 The relationship between the perception of Thai stops and the degree of voice-timing in the production of English stops by native speakers of English / Jitravadee Singhaniyom
2542 The pronunciation of English final consonant clusters by Thai students / Ratchanee Mano-im
2542 The mixing of English in Thai and language attitudes of different occupational classes / Nathaya Boonkongsaen
2542 Thai-based script for Kachin writing system / Sakorn Ruanklai
2542 Relationship between acoustic characteristics of pause and turn management in conversation in Thai / Saowalak Muangman
2542 Hypercorrection of (l) in Thai spoken by the personnel of the television of Thailand Channel 11 / Prapa Pirom
2542 English refusal strategies in Thai learners of English as a foreign language : a study of pragmatic transfer / Captain Thanapat Sairhun
2542 Choice of spatial frames of reference by Thai and Japanese female and male speakers / Wichian Sunitham
2542 Analytic causative constructions in Thai / Vipas Pothipath
2542 A study of noun and verb pairs in Thai sign language / Varintorn Jaruchottanawat
2541 Yes-no questions in the Thai sign language of Sethsatian school / Jiraprapa Wudthayagorn
2541 The speech act of apologizing in Thai / Thasanee Makthavornvattana
2541 The phonetic correlates of final particles in Thai motherese / Onwadee Rukkharangsarit
2541 Orthographic errors of tone markers in Thai aphasic patients / Petcharat Montha
2541 Linguistic devices in politicians’ response in journalistic interviews / Suparthida Theamsomboom
2541 Four-syllable words in Tai Mau / Wityada Thongdaeng
2541 Discourse markers in casual conversations in Nakhon Si Thammarat Thai / Rujira Suwannoy
2541 Denial in the Thai sign language of Sethsatian School / Suwanna Pradapwattanangune
2541 Colour terms and colour perception of Tai Lue, Lua Mong and Karen speakers in Chiangrai and Phayao / Satanan Chua-Maharwan
2541 A comparative study of the tonal system in the speech of the “Lao”, the “Nyo” and the “Phutai” in That Phanom district, Nakhon Phanom province / Phinnarat Akharawatthanakun
2541 The speech act of promising in Thai children : a metapragmatic study / Sinee Wanitchanon
2540 Variation of (E) in Nakhon Si Thammarat Thai by age and language attitude / Suppharerk Homkaew
2540 The role of interrogative sentences in Thai motherese : a longitudinal study / Suthasinee Sittigasorn
2540 The relationship between grammatical gender and sex in nindi and german speakers’ world views / Jaralvilai Charoonrojn
2540 Thai Sublanguage used in stock exchange domain / Napaporn Lamyai
2540 Perception and production of English word stress of first year students at Rangsit University / Pratsaneeya Jarusan
2540 Acoustic characteristics of tones in vietnamese stressed and unstressed syllables / Kriengkrai Watanasawad
2539 Variation of Thai air hostesses’ pronunciation of the final consonants (ts, d3, s) in English words / Saranthorn Nimphaibule
2539 Variation and change in relative clauses in Thai during the Ratanakosin period / Praparat Prompapakorn
2539 Title War Metaphor in Sport News in Thai Newspapers / Jittima Jarayapun
2539 The mixing of English in Thai by lecturers of different disciplines at Kasetsart University / Naparath Dhithiwattana
2539 Sex differentiation in the use of first person personal pronouns and polite final particles by Chulalongkorn University Arts students / Sompittaya Kongtrakool
2539 Relationship between community closeness and lexical choice of the Lao Khrang community at Ban Nong Kraphi, Tambon Ban Luang, Amphoe Don Tum, Nakhon Pathom / Sirikul Kititharakul
2539 Orthographical system in the Thai primer of the Department of Curriculum and Instruction Development / Kamonwadee Sirikanjanapong
2539 Negation in Thai basic serial verb constructions / Kiyoko Takahashi
2539 Locating a dialect boundary between eastern southern Thai and western southern Thai using syllables with long vowels and final /k/ oR /?/ / Challika Mahaphuntong
2539 Infant directed speech in Thai / Krongkan Khaonoo
2539 Discourse markers in casual conversations of Chaiyaphum Thai speakers / Jatuporn Klanruangsang
2539 Discourse markers in casual conversations of Bangkok Thai speakers / Watcharapon Booppanimit
2539 Discourse marker “NA” in Bangkok Thai casual conversations / Pattama Vasavarnond
2538 Topic continuity in expository discourse / Aphaporn Aksorngran
2537 The use of verbs repesenting visual perception in Thai conversation of blind speakers / Somsamai Maneesai
2537 Linguistic geography of Lop Buri : a study of lexical items and the CH-C-S correspodence set / Laddawan Chaisakulsurin
2537 Language map of Prachin Buri and Sa Kaeo / Jantana Sakdanuwatwong
2537 Language map of Pattani and Narathiwat / Pruchya Arpakul
2537 Further classification of Southwestern Tai “P” group languages / Edward Raymond Robinson III
2537 Buddhist sermons on radio : an ethnography of communication approch / Phikulkarn Ruchirabha
2537 An ethnography of communication approach to the general election campaign speech : Palang Dharma candidates / Sudaduang Kerdmolee
2537 Acoustic characteristics signaling syllable boundary in Thai connected speech / Umaporn Sriraksa
2537 A stylistic study of the Thai Civil Code / Malulee Pornchockchai
2536 Variation of final (1) in English loanwords in Thai according to style and educational background / Sirirat Sirivisoot
2536 Tones in Phetchaburi Thai / Apinya Pornsib
2536 Subsidiary verbs /khin3/ “ASCEND” and /lon1/ “DESCEND” in Thai / Sopawan Saengchai
2536 Stylistic variation of (r) and (l) in Bangkok Thai consonant clusters among mathayom IV girl students at Sriayudhya School / Suthida Pulsup
2536 Social variation of (h) in the urban Songkhla dialect / Paleerat Sapproong
2536 Linguistic forms for expressing attitude in Thai / Suthida Soontornwipat
2536 Fujian kinship terms in Southern Thailand and Penang / Supamas Engchuan
2536 Degree of usage of kham muang lexical items in Chiang Mai : a study of geographical variation / Patima Paramasiri
2536 Concessive sentences in Thai / Patcharin Doungsri
2536 Change in Thai temporal adverbial clauses during the Rattanakosin period / Saisamorn Wattanasomboon
2536 Certain syntactic differences between spoken and written styles in French / Chitima Montasawin
2536 A comparison of the use of address terms in Thai and French / Jutarat Lotrakoolwat
2536 A Comparative of Word Formation in Standard Malay and Pattani Malay /  Ruslan Uthai
2535 Variation of plant names and relationships between Thai dialects and sub-dialects / Surangkana Kaewnamdee
2535 Tones in monosyllabic and disyllabic words in the Central Thai dialect of Prachuap Khiri Khan / Panchanit Banditkul
2535 The transliteration of French and Italian proper nouns to Thai from the reign of King Pama III to King Rama VII / Vilaivan Roongruangratana
2535 The statistical distribution of consonants, vowels and tones within Thai syllables exitsting as words and word constitunents / Sasitorn Hanpanich
2535 Subsidiary verbs/Pay/’Go’ and/Maa/ ‘Come’ in thai / Suda Rangkupan
2535 Semantic constraints on occurrence of /CA?/ between two verb phrases / Chindarat Charuskumchornkul
2535 Kinship terms in kham muang : an ethnoseman-tic analysis / Vipusarin Prapuntasiri
2535 Fricative perception in six and eight year old Thai children / Supatra Pansottee
2535 Compound words in Pattant Malay / Panida Bualert
2535 A study of vocalic iconcity of tallied stllables of the debao dialect of Southern Zhuang language / YI-Ming Chang
2535 A study of sentence structure and intonation or the yes-no question speech act in French / Orathai Tadaratanakul
2534 Word geography of Southern Thai spoken in Nakhon Si Thammarat Songkhla and Phatthalung / Rapipan Jaipakdee
2534 Variation of the high-falling tone in Suphanburi Thai by some social variables / Rataya Kosbirikarn
2534 Tones of the Thai dialect of Amphoe Muang Marhon Pathom / Janya Nualjansaeng
2534 Strategies of word use in thai in television and magazine advertising / Saksith Limkulacomn
2534 Age-based variation of the linguistic transition area between central Thai and Southern Thai : a lexical study / Primrose Maryprasith
2533 Worldviews of the six hilltribes in Thailand as reflected in noun classifiers for household items / Chirapasr Limpichati
2533 Worldviews of the six hilltribes in Thailand as reflected in classifiers for animate nouns / Piyawalee Yingswadi
2533 Word geography of Southern Thai spoken in Phangnga and Krabi / Suneeporn Lertkultanon
2533 The use of the noun classifier /kaj / by teochiu speakers in Thailand / Jiranat Ngampathanakul
2533 The CH-C-S correspondence set in the transition area of Thai dialects in Uttaradit / Wanjilyn Chutiwat
2533 Reduplication in mien-yao / Sudjit Witchuroj
2533 Acoustic characteristics of unstressed syllables in Thai / Ruchana Phinicharom
2533 Acoustic characteristics of tones in Bangkok Thai : Variation by age groups / Piyachut Panroj
2533 A comparative study of initial stops in Southern and Central Thai : an acoustic approach / Juthamars Commalai
2532 Variation of the falling tone by age of speakers of Bangkok Thai / Arunee Arunreung
2532 The Thai equivalents of English passive constructions in satellite news / Sirima Pinyosinwat
2532 The evolution of political and administrative terms from the reign of King Rama IV to the reign of King Rama VII / Nithiwadee Mapawongse
2532 Referents for participants in mien narrative discourse / Kasamaporn Maneekhao
2532 Patterns of salutation in personal letters in Thai : a socilainguistic study / Chaninthorn Viriyapant
2532 Heading strategies for negative comments against mother in adolescents’ expository discourse / Waraphorn Suckprasert
2532 Euphemism in Thai / Kaewchai Charncharoen
2532 Classifiers in mien / Nantha Klinnanee
2532 Aspect in mien / Wichai Kritprayoch
2532 A dependency analysis of Thai sentences for a computerized parsing system / Wirote Aroonmanakun
2531 Variation in the pronunciation of final alveolar fricatives in English loanwords : a case study of Thai navy officers / Angsana Charmikorn
2531 The rhythm and melody of Thai traditional folk songs-choy and lamtat / Wattana Boonjub
2531 Multilingualism in Ban Nong Ari and Ban Lao Doem, Tambon Din Daeng, Amphoe Phrai Bung, Changwat Si Sa Ket / Praphon Chunthawithet
2531 Lao ngaew tones in citation forms and in connected speech / Pornsri Chinchest
2531 Intensive verbs in Bangkok Thai / Suraphon Chaithongwongwatana
2531 An ethnosemantic study of chinese thais’ surrnames / Wanida Charoensook
2531 A semantico-phonetic study of final particles in the rayong dialect / Somchit Rataneeluck
2531 A contrastive study of intonation in English and Thai / Tippawan Sankhavadhana
2530 Word Geography of the Thai Dialects in Changwat Rayong, Chanthaburi and Trat / Janthiraporn Sukpreedee
2530 Tones in Thai Dialects of Changwat Ang Thong and Phra Nakhon Si Ayutthaya / Yajai Malaicharoen
2530 Thai Slangs in Daily Newspapers / Suchada Devaphalin
2530 An Acoustic Analysis of Stop Consonants in Thai / Wiboon Tarnsakun
2529 Stylistic variations of “R” and “L” in Bangkok Thai : a study of the pronunciation of Bangkok F.M. radio newscasters / Saengchant Treyakul
2529 Linguistic realization of yes-no questions in English-Thai translation / Chaleo Ekniyom
2529 Form and meaning of reduplicative adjectives and adverbs in the Songkhla dialect / Premin Karavi
2529 An Acoustic analysis of non-stop consonants in Thai / Thananan Trongdee
2529 A Comparative study of the phonology of six Tai dialects spoken in Amphoe Tha Tako, Changwat Nakhon Sawan / Wilailuck Daecha
2528 Yes-no questions in Bangkok and Udon Thani dialects : a comparison of meaning and form / Watchara Phothisorn
2528 Word geography of Southern Thai spoken in Surat Thani and Nakhon Si Thammarat / Duangjai Ache
2528 The Use of noun-substitutes as cohesive devices in Thai written discourses / Prapaporn Maneeroje
2528 Incorporation in Thai vers / Sarinthip Wacharawatanakul
2528 English-Thai transliteration based on linguistic principle / Urairat Boonpanont
2528 Colour terms and colour perception : the study at Tambol Na-in, Amphoe Phichai, Changwat Uttaradit / Pranute Witchurote
2528 Classifiers in the Thai dialects spoken in Chiang Mai, Khon Kaen, Saraburi and Surat Thani / Arunee Ratanakul
2528 Classifiers in Lahu Na (Black Lahu) : a semantic analysis / Sarintip Satheerasilapin
2528 Classifiers in Korat Thai spoken in Ban Bung Thap Prang, Tambol Krathok, Amphoe Chok Chai, Nakhon Ratchasima Province / Narumol Chantrasupawong
2528 Assertive clause preposing in Thai / Apinun Cheathai
2528 A Contrastive study of the expressions of future time in English and Thai / Apinya Soithurum
2527 Lamphun Yong Phonology : A Synchronic Comparative Study / Wisuttira Neamnark
2527 A Lexical Study of Southern Thai Spoken in Surat Thani, Nakhon Si Thammarat / Prapapan Saeneetontikul
2527 A Comparative Study of the Phonetics and Phonology of Lav a Spoken in Ban Pa Pae, Ban Chang Maw ,Ban Umphai and Ban Dong, Mae Hong Son Province / Sureeporn Yaisa-nga
2527 A Comparative Study of Kui, Bruu and So Phonology from a Genetic Point of View / Jerry Gainey
2526 The Connotative Meanings of the Word “phuu3ying5” from Metaphor in Modern Thai Songs / Supa Angkurawaranon
2526 The Accentual System of Polysyllabic Words in Thai / Sukanlaya Surinpiboon
2526 Phonology of Phlou Spoken at Si Sawat District, Kanchanaburi Province / Photchanat Samermit
2526 Chinese Loanwords in Modern Thai / Pranee Gyarunsut
2526 An Analysis of the Syntactic and Semantic Properties of the Verb Mii in Thai / Urai Ngamsom
2526 A Contrastive Study of the Expression of Past Time in English and Thai / Malee Koosamit
2526 A Contrastive Study of the Accentual Systems in English and Thai and an Error Analysis of the Pronunciation of English Polysyllabic Medical Terms / Nittaya Vairojanavong
2525 Tones of Ratchaburi Thai / Lorrat Ratanadilok Na Phuket
2525 The Linguistic Borderline Between Central Thai and Southern Thai : A Lexical Study / Wannaporn Thongmak
2525 The Change of Unaspirated Stops in Chiengmai Dialect and Some Social Variables / Penporn Tanvattananun
2525 Relations of Vowel Patternings and Meanings of Disyllabic Reduplicative in Thai / Apiradee Udomanisuwat
2525 Regional Varieties of Khammuang : A Lexical Study / Wantanee Phantachat
2525 Linguistics Geography of Sukhothai : The Lexical Approach / Varee Weesakul
2525 Distortion of Tones in Thai Country Songs / Pawadee Deepuengton
2525 Causativization in Nyah Kur / Jaroon Bunphan
2525 Causative Verbs in Thai / Wipa Wongsantiwanich
2525 An Analysis of The Structure of Thai Quantity Phrase / Sarunya Sevetamal
2525 A Linguistic Borderline Between Central Thai and Southern Thai : A Tonal Study / Kesmanee Debavaya
2525 A Comparative Study of the Morphological Processes of Kui, Bruu and So / Ekawit Chinowat
2525 A Comparative Study of Some Phonetic and Phonological Aspects in The Speech of Maapp lakhao Laophuan Speakers of Different Age Groups / Rachanee Senisrisant
2524 Yes-No Questions in Thai ; A Semantic Analysis / Chitraporn Kiatipaibool
2524 The Phonology of Nakhon Sithammarat Sub-Dialects / Jariya Somnuk
2524 Thai Intransitive Verbs : A Study and Classification in Case Grammar / Penkhae Wongsiri
2524 Present Tenses in English and Thai : A Contrastive Study / Phoolsook Ratanotayanonth
2523 The Use of the Phonetic Characteristics of High Vowels for a Dialect Survey of Trang, Krabi, Phangnga, and Phuket / Jaroenquan Thampradit
2523 The Tones of Nyo / Kanjana Koowatthanasiri
2523 Receptive Clauses in Thai / Pornpilas Ruangchotwit
2522 The Phonological Characteristics of Lao Dialects in Amphoe Muang, Nakhon Pathom / Kanchana Panka