รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ มีทักษะการใช้ภาษาไทยดีมาก มีความรู้ภาษาอังกฤษดี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริหารจัดการภายในสำนักงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี หากสามารถใช้ Photoshop, Illustrator, Word Press และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดูรายละเอียดคุณสมบัติ ลักษณะงาน และหลักฐานการสมัครได้ที่ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_2755.pdf สมัครผ่านทาง http://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/… Read more »

ปาฐกถาอักษราภิวัฒน์ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังชุดปาฐกถาพิเศษ “อักษราภิวัตน์” ซึ่งจัดขึ้นในวาระที่คณะอักษรศาสตร์ครบรอบ 100 ปี หัวข้อ “ความรู้ทางภาษาศาสตร์กับการทดสอบทางสมรรถภาพทางภาษา” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารมหาจักรีสิรินธร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-4899 ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1ICZHA5wQyTD7yJ_kYXaCN9Ig5zgZDg2Fs66xRxAKP78

Instagram & spornosexuality: Discourse of masculinity and neoliberal ideology in Singapore

  The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, cordially invites to all interested to a special lecture “Instagram & spornosexuality: Discourse of masculinity and neoliberal ideology in Singapore” by Dr. Mie… Read more »

TH Sarabun Chula Font

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ภูมิใจนำเสนอฟอนต์ TH Sarabun Chula ฟอนต์ซึ่งพัฒนามาจากฟอนต์ TH Sarabun PSK และ TH Sarabun New โดยปรับเพิ่มให้มีสัทอักษรสากล (IPA)อักขระกรีก รวมทั้งเครื่องหมายเสริม (diacritics) ต่างๆ จำนวนมาก เพื่อแก้ปัญหาในการแสดงผลข้อความที่มีสัทอักษรและอักขระพิเศษ และเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์เอกสารให้สามารถพิมพ์ข้อความที่มีภาษาไทยและการถ่ายถอดเสียงปะปนกันได้โดยไม่ต้องสลับฟอนต์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดฟอนต์ TH Sarabun Chula ได้<<ที่นี่>> โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟอนต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอิ๊งแอ๊ป คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปาฐกถาอักษราภิวัฒน์ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์

    คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังชุดปาฐกถาพิเศษ “อักษราภิวัตน์” ซึ่งจัดขึ้นในวาระที่คณะอักษรศาสตร์ครบรอบ 100 ปี หัวข้อ “อำนาจของภาษา: ความรัก ความเกลียด ความรุนแรง ความปรองดอง ภาษาบันดาลได้” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 303-304… Read more »

รายการอักษรพาที

[wpdreams_ajaxsearchlite] ขอเชิญผู้ที่สนใจรับฟังการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นทางภาษาศาสตร์โดยคณาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ ในรายการอักษรพาที เช้าวันเสาร์ เวลา 7.30 – 7.55 น. ทางคลื่นวิทยุจุฬา ในเดือนกรกฎาคมนี้