เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

ปัทมา ฮอว์กินส์
Pattama Hawkins
 
ตำแหน่ง ผู้จัดการ ภาควิชาภาษาศาสตร์
Department manager
ติดต่อ 0-2218-4692
E-mail:  linguisticschula@yahoo.com