Tag: ศาสตร์แห่งภาษา

“ศาสตร์แห่งภาษา: ในวาระครบรอบ 42 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และศิษย์เก่าภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูมิใจนำเสนอผลงานวิชาการล่าสุดของภาควิชา หนังสือ “ศาสตร์แห่งภาษา: ในวาระครบรอบ 42 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” รวบรวมบทความอันทรงคุณค่าของปูชณียาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ที่เคยตีพิมพ์แล้ว หลายบทความเป็นบทความภาษาอังกฤษที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย บทความที่รวบรวมไว้มีดังนี้ 1. การปรากฏตัวของความหมายเชิงสัญชาณ: การศึกษาคากริยาแสดงการเคลื่อนที่แบบมีการบ่งชี้ในภาษาทิเบต (On the emergence of epistemic meanings: A study of Tibetan deictic motion verbs)… Read more »

การบรรยายหลักการประชุมวิชาการแห่งชาติศาสตร์แห่งภาษา

ผู้สนใจสามารถอ่านบทคัดย่อการบรรยายหลักในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ศาสตร์แห่งภาษา” ได้แล้วที่นี่ ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ : ปฐมบทใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล อิทธิพลภาษาเขมรในภาษาไทย: การยืมหรือการแทรกแซง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ การประชุมวิชาการจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุมวิชาการระดับชาติ “ศาสตร์แห่งภาษา” ในโอกาสครบรอบ 42 ปีแห่งการก่อตั้งภาควิชาภาษาศาสตร์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับศิษย์เก่าภาษาศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศาสตร์แห่งภาษา”   วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครเข้าร่วมฟังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/ling/sciencelangconf/ เนื่องในโอกาสที่คณะอักษรศาสตร์ย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 2 และในโอกาสครบรอบ 42 ปีแห่งการก่อตั้งภาควิชาภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย