รางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์”

นายธีรศักดิ์ คงวัฒนานนท์ นิสิตภาควิชาภาษาไทย ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชยบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย ในการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” จัดโดย สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน กรุงเทพมหานคร จากผลงานชื่อเรื่อง “จะรีบสิ้นหวังไปทําไม นี่ยังไม่ใช่ยุคสมัยแห่งความสิ้นหวัง”” ผลงานเรื่องดังกล่าวได้รับการเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ทาง facebook fanpage “ดวงใจวิจารณ์” และได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือ เมล็ดพันธุ์ใหม่ดวงใจวิจารณ์ (2563) จัดพิมพ์โดย สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม

อ่านบทวิจารณ์วรรณกรรมได้ ที่นี่

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter