คู่มือและเอกสาร

เอกสารด้านความปลอดภัยทางสารสนเทศ
 1. แผนแม่บทความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (CU IT Security Policy)
 3. 13 พฤติกรรมเสี่ยง ในการใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์

คู่มือการตั้งค่าเชื่อมต่อ ChulaWiFi

1. วิธีการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน iOS

2. วิธีการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Android

3. วิธีการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน MAC

4. วิธีการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows XP

5. วิธีการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows 7

6. วิธีการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows 8/8.1

 


คู่มือการตั้งค่าเชื่อมต่อ Chula-guest

1. วิธีการเชื่อมต่อ Chula-guest สำหรับ iOS

2. วิธีการเชื่อมต่อ Chula-guest สำหรับ Android

3. วิธีการเชื่อมต่อ Chula-guest สำหรับ Windows 7

4. วิธีการเชื่อมต่อ Chula-guest สำหรับ Windows 8 / 8.1 / 10

 


คู่มือการตั้งค่าเชื่อมต่อ eduroam

1. วิธีการเชื่อมต่อ eduroam บน iOS

2. วิธีการเชื่อมต่อ eduroam บน MAC

3. วิธีการเชื่อมต่อ eduroam บน Android

4. วิธีการเชื่อมต่อ eduroam บน Windows 7

 


คู่มือโปรแกรมป้องกันมัลแวร์
 1. คู่มือการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน Malware
 2. คู่มือการใช้งานเบื้องต้นโปรแกรมป้องกัน Malware
 3. คู่มือการถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน Malware

 


คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้
 1. คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้(การเปลี่ยนรหัสผ่าน,การตั้งคำถามกันลืม)

 


คู่มือการใช้งานอีเมลบุคลากร

1. คู่มือการใช้งาน CU Webmail สำหรับบุคลากร

2. คู่มือการใช้งาน CU Webmail – (Share Mailbox/เมลหน่วยงาน)

3. คู่มือการใช้งาน CU Webmail – (Share Folder)

4. คู่มือการใช้งาน CU Webmail – (Calendar)

5. คู่มือการตั้งค่า E-mail (Mobile Device)

6. การตั้งค่าเมลสำหรับ Microsoft Outlook 2010 (แบบ Exchange)

7. ข้อมูล configuration สำหรับโปรแกรม mail client ต่างๆ

8. การกำหนดค่าสำหรับโปรแกรม Thunderbird

  วีดีโอสอนการใช้งาน


คู่มือการใช้งานอีเมลนิสิต
 1. คู่มือการใช้งานเว็บเมล สำหรับนิสิต
 2. ข้อมูล configuration สำหรับโปรแกรม mail client ต่างๆ
 3. การตั้งค่าอีเมลนิสิตบน Mobile Device ระบบ iOS

 


คู่มือเอกสารระบบ Blackboard
 1. แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาบนระบบ Blackboard
 2. วิธีดำเนินการย้ายข้อมูลจากรายวิชาเดิมไปยังรายวิชาที่เปิดสอนใหม่
 3. วิธีการสำเนาข้อมูลจากDigital Dropbox
 4. เอกสารวิธีการใช้ระบบ Blackboard (สำหรับผู้สอน)

 


คู่มือเอกสารการใช้บริการโฮมเพจ
 1. คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการพื้นที่เว็บสำหรับเว็บหน่วยงาน
 2. การติดตั้งโปรแกรม Filezilla
 3. การใช้งาน FTP โฮมเพจบุคลากร
 4. การใช้งาน FTP สำหรับบริการโฮมเพจสำหรับหน่วยงาน

 


คู่มือการจัดการความรู้
 1. คู่มือการจัดการความรู้(KM)ไวรัสคอมพิวเตอร์และสปายแวร์

 


คู่มือเอกสารโปรแกรมต่าง ๆ ภายในจุฬาฯ
 1. เอกสารแนะนำสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ CUNET
 2. คู่มือโปรแกรม AutoCAD 2008
 3. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม TELL ME MORE
 4. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม SPSS สำหรับใช้งานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. การตั้งค่าภาษาไทย โปรแกรม SPSS (PASW) 17.0 for Windows
 6. เอกสารแนะนำสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการต่างๆ
 7. ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS/ESS)
 8. การใช้โปรแกรม pine บนยูนิกซ์

 


อื่น ๆ
 1. เปิดตัวซอฟต์แวร์และโครงการใหม่ของสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ประกาศกทช.เกี่ยวกับมาตรฐานเทคนิคสำหรับอุปรณ์เครือข่ายไร้สาย
 3. มติคณะรัฐมตรี 18 ธันวาคม 2550 เรื่องการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารภาครัฐ
 4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 5. เอกสารแผน ICT
 6. ตารางแสดงอักษรย่อของหน่วยงาน
 7. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ internet2