Category Archive โครงการอื่นๆ

ByAksorn Chula

Discussion and Debate: Learning English Through Current Events

ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้จากสื่อต่างๆ เช่น บทความ บทบรรณาธิการ ข่าว podcasts ภาพยนตร์ และสารคดีนอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง และสังคมรอบโลกแล้ว ยังเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะ การฟัง พูด อ่าน และฝึกการคิดเชิงวิพากษ์อีกด้วย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะและความมั่นใจในการฟังและพูดภาษาอังกฤษ รวมถึงฝึกทักษะที่จำเป็นในการสนทนาเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

2. เพื่อเพิ่มทักษะความเข้าใจในการอ่านและคำศัพท์ผ่านตัวบทและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ

3. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ในบริบทการสนทนาและอภิปราย

4. เพื่อเพิ่มทักษะด้านการใช้วาทศิลป์ เช่น การพูดจูงใจ การพูดในที่สาธารณะ การสนทนา และอภิปราย รวมถึงทักษะอื่นๆ ที่สำคัญในการใช้วาทศิลป์ในชีวิตประจำวันทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี 18.00-20.00 น.

ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 7 ธันวาคม 2566

ราคาท่านละ 3,800 บาท

ByAksorn Chula

“ลับคมปากกา พัฒนาคอนเทนต์: อบรมพื้นฐานอาชีพนักเขียนงานสร้างสรรค์”  (on site)


เจาะลึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย บทวิจารณ์ หรือการสร้างเนื้อหาสำหรับการเผยแพร่ทางออนไลน์ (online content)

ทุกวันเสาร์  เวลา 13:00 – 16:00 น.  ระหว่างวันที่ 4 พ.ย. – 16 ธ.ค. 2566
ค่าอบรมท่านละ 4,900 บาท

ByAksorn Chula

“Buon appetito! ถอดรหัสสำรับโรมัน”

อาหารไม่ได้เป็นเพียงแค่หนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ทุกคนต้องกินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้น   หากแต่อาหารยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธ์กับมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และแม้แต่การเมืองของทุกชนชาติในโลก โดยปราศจากข้อจำกัดทางเวลาด้วย อาหารอิตาเลียนเป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าเกือบทุกเมนูอาหารนั้น สามารถสะท้อนการเดินทางของอารยธรรมเก่าแก่ ซึ่งเคยดำรงอยู่บนคาบสมุทรอิตาลีมายาวนานได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหาร วัตถุดิบ วิธีปรุงอาหารที่มีความหลากหลายไปตามพื้นที่ วิถีการกินดื่มที่แตกต่างกันในแต่ละและยุคสมัย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นสำคัญ ที่จะช่วยบอกเล่าร่องรอยประวัติศาสตร์ของดินแดนแห่งนี้ รวมไปถึงกลุ่มคนซึ่งเคยอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารอิตาเลียนยังสามารถบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร วงการท่องเที่ยว วงการแพทย์ เป็นต้น นับเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการเรียนรู้แบบไร้พรมแดนของศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาภาษาอิตาเลียนเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย และสอดคล้องกับพลวัฒน์ของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมุ่งขยายกรอบการจัดโครงการบริการวิชาการในรูปแบบการอบรมระยะสั้นเป็นเวลา 3 ชั่วโมง   ซึ่งเน้นการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอิตาเลียนเพิ่มมากขึ้น โดยเสนอเปิดโครงการอบรมชื่อ “Buon appetito! ถอดรหัสสำรับโรมัน” เพื่อตอบรับความสนใจด้านวัฒนธรรมอาหารอิตาเลียนของผู้เรียนทั่วไป

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13:00-16:00 น. จำนวน 3 ชั่วโมง
ราคาท่านละ 500 บาท

ByAksorn Chula

เปิดรับสมัครโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคคลภายนอก รอบปลายปี 2566

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลภายนอก รอบปลายปี 2566
** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 7 กันยายน 2566
– เรียนในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม สอนสดตามวันและเวลาที่กำหนด
– มีเรียนที่คณะ 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีนกลาง ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมันและ ภาษาญี่ปุ่น

ByAksorn Chula

วิธีการสมัคร

สมัครโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
เลขที่บัญชี 152-4-218367

สมัครออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.Aksornchula.com
วิธีการ

  1. สมัครลงชื่อเข้าใช้บริการ ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ (กรณีสมาชิกใหม่)
  2. ล๊อกอินเข้าระบบ 
  3. เลือกคอร์สเรียน (ห้ามวันและเวลาเดียวกัน)
  4. ชำระเงินค่าอบรม โดย โอน/ฝาก เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 (รับชำระเต็มจำนวนเท่านั้นและกรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวน capture หน้าจอที่ทำรายการให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า วันเวลาที่ทำรายการ หมายเลขอ้างอิง และโลโก้ธนาคารที่ใช้บริการให้ชัดเจนทางฝ่ายการเงินไม่รับหลักฐานการโอนเงินที่เป็นอีเมลตอบรับอัตโนมัติจากทางธนาคาร)
  5. ส่งแนบหลักฐานการชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์ (รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินและยืนยันการเสร็จสิ้น)
  6. เมื่อเสร็จสิ้นการสมัคร จะมี E-mail แจ้งการสมัครเสร็จสมบูรณ์
ByAksorn Chula

วิธีการใช้งานโปรแกรม Zoom

  • สำหรับผู้ใช้งานผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค
  • สำหรับผู้ใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ iPad
ByAksorn Chula

Aksorn Chula Channel

อาหารยอดนิยมจากประเทศต่างๆ เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมความเป็นมาอย่างไรไปหาคำตอบกันใน : Food Explorer  โดยศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกสำรวจเกร็ดความรู้ของเมนูอาหารที่เราเห็นกันอยู่ทุกวัน อย่าง “เต้าหู้” ก่อนจะมาเป็นก้อนถั่วเหลืองที่ปรุงอาหารหลากเมนูนี้ มีที่มาอย่างไร และยังเปิดโลกความรู้ ว่าเต้าหู้กับวิถีชาวจีนนั้นผูกผันแน่นแฟ้นมากแค่ไหน
สีของชาที่แตกต่างทำให้ชามีเอกลักษณ์อย่างไร สำรวจโลกอาหารจากธรรมเนียมการดื่มชาแบบดั้งเดิม จนเปลี่ยนแปลงไปเป็นเครื่องดื่มที่นิยมไปทั่วโลก
ถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้ว มารู้จักขนมไหว้พระจันทร์ประเภทต่างๆ ในประเทศจีนกัน จะน่าทานแค่ไหน ลองคลิกดูกันเลย
ขาหมูเยอรมัน หนึ่งในอาหารที่รู้จักกันดีของคนไทย จริงๆ แล้วมีลักษณะอย่างไร ? แล้วทำไมอาหารชนิดนี้ยังเกี่ยวข้องกับรองเท้าสเก็ตน้ำแข็งอีกด้วย
โซบะ อาหารเส้นยอดนิยมของชาวญี่ปุ่น ทำไมโซบะเป็นอาหารยอดฮิตสำหรับการลดน้ำหนัก? โซบะอยู่คู่กับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมานานจนมีประเพณีการปฏิบัติหลายอย่างที่เกี่ยวกับโซบะ
โรตีในอินเดียไม่ได้ทอดกรอบราดนมข้นอย่างที่เห็นกันบ่อย ๆ แล้วถ้าไปอินเดียแล้วสั่งโรตีจะได้อาหารหน้าตาเป็นอย่างไร
ไส้กรอกเยอรมันนั้นไม่สามารถนิยามได้ด้วยรูปร่าง รสชาติ ส่วนประกอบ หรือความละเอียดของไส้ได้เพียงอย่างเดียว เพราะไส้กรอกเยอรมันมีมากกว่าพันชนิด มาดูกันว่าเราสามารถแบ่งชนิดของไส้กรอกเยอรมันได้อย่างไรบ้าง
Masala เป็นสิ่งที่ทำให้อาหารอินเดียมีกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ แต่จริงๆ แล้ว Masala คืออะไร เรามีคำตอบให้คุณ
อาหารเกาหลีมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อาหารเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเกาหลีอย่างใกล้ชิด รวมถึงสำนวนในภาษาเกาหลีอีกด้วย
ปาเอญ่า (Paella) อาหารขึ้นชื่อจากประเทศสเปน อาหารชนิดนี้คืออะไร มาฟังนิสิตสาขาวิชาภาษาสเปนสัมภาษณ์เชฟกัน
ByAksorn Chula

Aksorn Chula Channel ช่องสาระความรู้อักษรศาสตร์

: หลายคนสงสัยว่า สิ่งนั้นมาจากอะไร สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร มีความหมายว่าอย่างไร ถึงรากถึงโคนมีคำตอบมาให้ แต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้น ไปชมกันเลย

คำว่า “เมฆ” มีที่มาจากอะไร มีความหมายว่าอะไร แล้วเมฆประเภทสำคัญๆ มีอะไรบ้าง ถึงรากถึงโคนมีคำตอบให้คุณ
กระดาษเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ช่วยถ่ายทอดความคิดออกไปอย่างกว้างไกล ถึงรากถึงโคนจะเล่าที่มาของกระดาษที่อยู่คู่กับมนุษย์มากว่า 5,000 ปีให้ฟัง
ถึงรากถึงโคน ตอนนี้เอาใจผู้ชอบการทำนายโชคชะตา หนึ่งในวิธีที่พบเห็นบ่อยตามศาลเจ้าคือ “เซียมซี” การเสี่ยงเซียมซีมีที่มาอย่างไร และมีวิธีการอย่างไรกันแน่
ระบบวรรณะในอินเดียมีที่มาอย่างไร? แล้วการแต่งงานข้ามวรรณะ ลูกจะต้องเป็นจัณฑาล จริงหรือไม่?
พระพิฆเนศเป็นผู้ใด เหตุใดจึงได้รับการบูชาจากคนหลากหลายสาขาอาชีพ คลิกหาคำตอบได้เลย
พระอวโลกิเตศวรหรือพระกวนอิมนั้น มีที่มาที่ไปอย่างไรติดตามได้ในรายการถึงรากถึงโคน ตอน เจ้าแม่กวนอิม
นอกจากหนังสือ มาดูกันว่าห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศอะไรอีกบ้าง
แม่น้ำเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับชุมชนจำนวนมากทั่วโลก แต่แม่น้ำบางสายก็มีน้ำตลอดปี ในขณะที่แม่น้ำบางสายก็มีช่วงแล้งน้ำ ในทะเลทรายที่แห้งแล้งไม่มีฝนตกเป็นเวลานาน แต่แม่น้ำที่ไหลผ่านทะเลทรายบางสายกลับมีน้ำไหลผ่าน ปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นไปได้อย่างไร ถึงรากถึงโคนมีคำตอบให้คุณ
“ลาตินอเมริกา” หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคำนี้ แต่จริงๆ แล้วคำว่า “ลาตินอเมริกา” มีความหมายอย่างไร ถึงรากถึงโคนมีคำตอบ มาให้
ByAksorn Chula

Aksorn Chula Channel ช่องสาระความรู้อักษรศาสตร์

คุณจะไม่พลาดเรื่องเด็ดๆ ส่งถึงมือคุณโดยศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: สาระความรู้จากหนังสือ มีอะไรเด็ดๆมาบอกเล่ากันบ้าง ไปดูกันเลย

เรียนรู้จากหนังสือสักเล่ม ไปพร้อมๆ กับครูทอม จักรกฤต โยมพยอม ผู้รักการเดินทางและหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้เขา “อยู่ญี่ปุ่นอย่างหมาป่า”
มุมมองชีวิตที่น่าสนใจกับ ตุ๊กตา จมาพร และหนังสือที่เธออยากแบ่งปัน “กล้าที่จะถูกเกลียด”
กั้ง วรกร ศิริสรณ์ อยากแบ่งปันหนังสือนวนิยายแนว Dystopia เรื่อง “Fahrenheit 451” กับทุกคน ทำไมกั้งถึงเลือกหนังสือเล่มนี้ ลองฟังกันดู
ผู้ประกาศข่าว มิ้นท์ อรชพร ชลาดล กับหนังสือที่เธอแนะนำ “พระคัมภีร์ไบเบิล” เธอมีมุมมองอย่างไรต่อหนังสือเล่มนี้ และทำไมเธอถึงแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้ทุกคน ติดตามได้เลย
อลิส ทอย พิธีกรและนักแสดงสาวมากความสามารถ กับบทละครที่อยากแนะนำ Closer … เธอมีมุมมองอย่างไรต่อบทละครเรื่องนี้
ตรีดาว อภัยวงศ์ อาจารย์ด้านการแสดงและการพัฒนาบุคลิกภาพ กับหนังสือที่อยากแบ่งปัน ปรับความคิดชีวิตเปลี่ยนได้
แผ่นฟิล์ม พมลชนก นางสาวถิ่นไทยงาม 2561 กับบทละครที่เธออยากแนะนำ Rashomon
เฟื่องลดา สรานี พิธีกร บล็อกเกอร์สาว ด้านไอทีและไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ กับหนังสือที่เธออยากแนะนำ วิธีพาตัวเองออกจากกล่องใบเล็ก
ByAksorn Chula

Aksorn Chula Channel ช่องสาระความรู้อักษรศาสตร์

คุณจะไม่พลาดเรื่องเด็ดๆ ส่งถึงมือคุณโดยศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยั้งคิด : ดำเนินรายการโดย ตุ๊กตา จมาพร นิสิตเก่าภาควิชาปรัชญา อธิบายกัน

ประโยคว่า “ไม่เป็นแม่ไม่รู้หรอก” มีปัญหาในการอ้างเหตุผลทางตรรกศาสตร์อย่างไร
การเชื่อสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญพูดเกี่ยวข้องอย่างไรกับการอ้างเหตุผลทางตรรกศาสตร์ ลองมา “ยั้งคิด” กันสักนิดค่ะ
การใช้ประสบการณ์ตัวเองตัดสินเรื่องราวที่เกิดขึ้น เกี่ยวข้องอย่างไรกับการอ้างเหตุผลทางตรรกศาสตร์ ลองมา “ยั้งคิด” กันสักนิดค่ะ
“เขาก็ทำ ทำไมฉันจะทำไม่ได้” การอ้างแบบนี้มีปัญหาตามหลักตรรกศาสตร์อย่างไร
เถียงไม่ได้ก็เลยใช้กำลังขู่ แบบนี้ก็ได้เหรอ? ทำไมไม่คุยกันดี ๆ จะได้ไม่มีปัญหาตามหลักตรรกศาสตร์นะคะ
หลายครั้งเราอาจจะเผลอใช้ความน่าสงสาร หรือขอความเห็นใจ เพื่อโต้แย้งในการอ้างเหตุผล แต่วิธีนี้มีปัญหาตามหลักตรรกศาสตร์อย่างไร ลองคิดตามกันดูนะคะ