” เป๊ะแต่เด็ก : Phonics “

ByAksorn Chula

” เป๊ะแต่เด็ก : Phonics “

เป๊ะแต่เด็ก!! กลับมาตามคำเรียกร้องกับคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษแบบ Phonics ที่เราออกแบบมาให้เหมาะกับ คุณพ่อคุณแม่ที่สอนภาษาอังกฤษเสริมให้ลูก ๆ เองที่บ้าน คุณครูสอนภาษาอังกฤษ และผู้ที่สนใจ Phonics เพื่อต่อยอดทักษะทางภาษาและวิชาชีพ

.
วิทยากรเจ้าเก่าของเรา เรียกว่าเป็น 3 ทหารเสือทางด้าน Phonics ท่านจะได้พบกับผู้สอนผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ ดังนี้
📌อ.ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ผู้เขี่ยวชาญเรื่องเสียง เริ่มตั้งแต่กลไกการผลิตเสียง! พร้อมแบ่งปันเทคนิคการสอนลูก ๆ จากประสบการณ์ตรง และอาจารย์ยังเป็นนักภาษาศาสตร์การตลาด และเป็นผู้บุกเบิกนิติสัทศาสตร์อีกด้วย
.
📌อ.เกียรติภูมิ นันทานุกูล อดีตอาจารย์พิเศษภาควิชาศิลปการละคร นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Speech-Language Pathology, MGH Institute of Health Professions, Boston, USA อยู่ในขณะนี้
.
📌อ.อธิพงษ์ อมรวงศ์ปีติ อาจารย์พิเศษภาควิชาภาษาอังกฤษ เจ้าของคอลัมน์ Word Odessey ใน The Momentum และผู้เขียนหนังสือ “เก่งศัพท์หน้าห้องสอบ”
.
✅ เนื้อหาในการบรรยายมาจากงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับระดับสากล
✅ มีเทปบันทึกการบรรยายให้ทบทวนย้อนหลังได้
✅ มีเอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารเพิ่มเติม นำไปใช้สอนได้ทันที
✅ มีตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองและคุณครู
✅ มีวิดีโอเนื้อหาเพิ่มเติมในเรื่องที่สำคัญเพื่อให้ได้เนื้อหาครบถ้วน

Click เพื่อลงทะเบียน
***ผู้ใช้งานใหม่ โปรดลงทะเบียนสร้าง account ก่อน

รายละเอียดโครงการ

About the author

Aksorn Chula administrator