-ปิด- รับสมัครคอร์สอบรมภาษา รอบต้นปี 2564

ByAksorn Chula

-ปิด- รับสมัครคอร์สอบรมภาษา รอบต้นปี 2564

– ปิดรับสมัครแล้ว – คอร์สอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป รอบต้นปี 2564
ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้ยังใช้รูปแบบการเรียนออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ของผู้สอนและผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ธันวาคม 2563

About the author

Aksorn Chula administrator