ประกาศ

ByAksorn Chula

ประกาศ

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จึงของดการรับสมัครโครงการอบรมภาษาต่างประเทศทางโทรศัพท์ และเปิดการรับสมัครตามปกติทางอีเมล aksornchula@chula.ac.th และทางเพจ Facebook: Academic Service Center AksornChula

About the author

Aksorn Chula administrator