**ปิดรับสมัคร** โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคคลภายนอก รอบกลางปี 2564

ByAksorn Chula

**ปิดรับสมัคร** โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคคลภายนอก รอบกลางปี 2564

** ปิดรับสมัคร ** คอร์สอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป รอบกลางปี 2564
ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้ยังใช้รูปแบบการเรียนออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ของผู้สอนและผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคน
** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 เมษายน 2563

About the author

Aksorn Chula administrator