การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (English Business Writing)

ByAksorn Chula

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (English Business Writing)

**ปิดรับสมัคร** การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (English Business Writing)
– ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศและในแวดวงธุรกิจ ดังนั้นการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษจึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเขียนเชิงธุรกิจซึ่งมีรูปแบบ โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษที่มีลักษณะเฉพาะ

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 14 สิงหาคม 2564 รวม 30 ชั่วโมง

ราคา 3,900 บาท
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้  – 21 พฤษภาคม 2564

Click เพื่อลงทะเบียน
***ผู้ใช้งานใหม่ โปรดลงทะเบียนสร้าง account ก่อน

About the author

Aksorn Chula administrator