โปรดหลีกเลี่ยงการจราจร-พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ByAksorn Chula

โปรดหลีกเลี่ยงการจราจร-พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
กรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางภายในมหาวิทยาลัย
วันพระราชทานปริญญาบัตร  วันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 6.00 – 20.00 น.
วันถ่ายภาพหมู่ (เสาร์ – อาทิตย์ ) วันที่ 7 – 28 กันยายน 2562  ตั้งแต่เวลา 7.00 – 19.00 น.

About the author

Aksorn Chula administrator