** ปิดรับสมัคร **คอร์สอบรมภาษาในหลักสูตรออนไลน์ รอบปลายปี 2563***

ByAksorn Chula

** ปิดรับสมัคร **คอร์สอบรมภาษาในหลักสูตรออนไลน์ รอบปลายปี 2563***

ปิดรับสมัครแล้ว  คอร์สอบรมภาษา รอบปลายปี 2563 ( หลักสูตรออนไลน์)
ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาในหลักสูตรออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อันเนื่องมากจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้ไม่สามารถจัดการอบรมในห้องเรียนรูปแบบเดิมได้ จึงเปลี่ยนมาเป็นการอบรมในหลักสูตรออนไลน์เพื่อความปลอดภัยของผู้สอนและผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

About the author

Aksorn Chula administrator