“ลับคมปากกา พัฒนาคอนเทนต์: อบรมพื้นฐานอาชีพนักเขียนงานสร้างสรรค์”  (on site)

ByAksorn Chula

“ลับคมปากกา พัฒนาคอนเทนต์: อบรมพื้นฐานอาชีพนักเขียนงานสร้างสรรค์”  (on site)

คณะอักษรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย บทวิจารณ์ หรือการสร้างเนื้อหาสำหรับการเผยแพร่ทางออนไลน์ (online content) ปัจจุบันการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ยังไม่แพร่หลายนัก ดังนั้นศูนย์บริการวิชาการร่วมกับภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบจึงเห็นสมควรจัดอบรมเพื่อเป็นบริการวิชาการแก่สังคม

เรียนทุกวันเสาร์  เวลา 13:00 – 16:00 น. ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 29 เมษายน 2566 รวม 18 ชั่วโมง
ราคา 4,500 บาท เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 มีนาคม 2566

About the author

Aksorn Chula administrator