“ลับคมปากกา พัฒนาคอนเทนต์: อบรมพื้นฐานอาชีพนักเขียนงานสร้างสรรค์”  (on site)

ByAksorn Chula

“ลับคมปากกา พัฒนาคอนเทนต์: อบรมพื้นฐานอาชีพนักเขียนงานสร้างสรรค์”  (on site)


เจาะลึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย บทวิจารณ์ หรือการสร้างเนื้อหาสำหรับการเผยแพร่ทางออนไลน์ (online content)

ทุกวันเสาร์  เวลา 13:00 – 16:00 น.  ระหว่างวันที่ 4 พ.ย. – 16 ธ.ค. 2566
ค่าอบรมท่านละ 4,900 บาท

About the author

Aksorn Chula administrator