อบรมภาษาญี่ปุ่น รอบปลายปี 2563 ในรูปแบบออนไลน์และแบบผสมผสาน(เรียนในห้องเรียนครึ่งหนึ่งและเรียนออนไลน์ครึ่งหนึ่ง)

ByAksorn Chula

อบรมภาษาญี่ปุ่น รอบปลายปี 2563 ในรูปแบบออนไลน์และแบบผสมผสาน(เรียนในห้องเรียนครึ่งหนึ่งและเรียนออนไลน์ครึ่งหนึ่ง)

ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก เปิดอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลภายนอก รอบปลายปี 2563
ในรูปแบบออนไลน์และแบบผสมผสาน(เรียนในห้องเรียนครึ่งหนึ่งและเรียนออนไลน์ครึ่งหนึ่ง)

คอร์สที่เรียนออนไลน์100%
คอร์สภาษาญี่ปุ่น 1,2,3 เสาร์ 9:00-12:00 น.
คอร์สภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1และ3 เสาร์ 9:00-12:00 น.
คอร์สสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 เสาร์ 9:00-12:00 น.
คอร์ส JLPT N4 เสาร์ 13:00-16:00 น.
คอร์สภาษาญี่ปุ่น 2 จันทร์และพุธ 18:00-20:00 น.

คอร์สที่เรียนแบบผสมผสาน
คอร์สภาษาญี่ปุ่น 4,5,6 เสาร์ 9:00-12:00 น.
คอร์สภาษาญี่ปุ่น 1,2,3 เสาร์ 13:00-16:00 น.
คอร์สภาษาญี่ปุ่น 3 จันทร์และพุธ 18:00-20:00 น.
คอร์สภาษาญี่ปุ่น 1,4,5 อังคารและพฤหัสบดี 18:00-20:00 น.

 

About the author

Aksorn Chula administrator