กลุ่ม กุหลาบสมัยเก่า (Old Garden Roses)
ชนิด ไฮบริดเพอร์เพทชวล (Hybrid Perpetual)
จำนวนกลีบ ประมาณ ๔๕ กลีบ
ขนาดดอก ๑๒-๑๕ ซม.
ลักษณะพิเศษ หอมจัด ไม่มีหนาม ดอกใหญ่มาก 
เจริญเติบโตเร็ว
ลักษณะด้อย อ่อนแอต่อโรคใบจุดสีดำ โรคราสีเทาที่ดอก  
และแคงเกอร์ที่กิ่ง

กุหลาบที่ปลูกเลี้ยงกันแพร่หลายในปัจจุบัน   ไม่ว่าจะในประเทศเราหรือในต่างประเทศ  จะเป็นกุหลาบที่จัดอยู่ในกลุ่ม " กุหลาบสมัยใหม่ " ( Modern Roses ) ซึ่งหมายถึง   กุหลาบที่ผสมพันธุ์ออกสู่ตลาดตั้งแต่  ค.ศ. ๑๘๖๗ (พ.ศ. ๒๔๑๐)  และหลังจากนั้นมาจนถึงปัจจุบัน  กุหลาบที่มีอยู่ก่อนปี ค.ศ. ๑๘๖๗ จัดเข้าเป็น
" กุหลาบสมัยเก่า "( Old Garden Roses )
 กุหลาบสมัยเก่าที่เคยปลูกกันในเมืองไทยและยังหลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้มีอยู่เพียงสองสามพันธุ์คือ กุหลาบมอญสีชมพูและสีแดง (กุหลาบดามัสก์ - Damask)  และอีกพันธุ์หนึ่งคือ กุหลาบไฮบริด
เพอร์เพทชวล (Hybrid Perpetual)
ที่ไม่รู้ชื่อดั้งเดิม นอกจากชื่อที่รู้จักกันในบ้านเราคือ  กุหลาบ " จุฬาลงกรณ์ "
                                              
ที่มาของชื่อกุหลาบต้นนี้มีกล่าวไว้ในหนังสือ  พระประวัติพระราชชายาเจ้าดารารัศม  ที่จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ทำบุญ  ๑๐๐ วัน  เจ้าแสงดาว  ณ เชียงใหม่  เมื่อวันที่ ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๑๗  ว่า
" ทางด้านไม้ดอกนั้น ได้ทรงปลูกไม้ดอกไม้ใบทุกชนิด  โดยเฉพาะในเรื่องของกุหลาบแล้ว  พระองค์ทรงเป็นสมาชิกสมาคมกุหลาบแห่งประเทศอังกฤษ  ทางสมาคมได้ส่งกุหลาบพันธุ์ใหม่ๆ  มาถวายเป็นประจำทุกปี   พระองค์ทรงนำเอากุหลาบพันธุ์ต่างประเทศไปปลูกไว้ที่ตำหนักบนดอยสุเทพ (พระราชชายา ฯได้ถวายเป็นสมบัติของพระธาตุดอยสุเทพแล้ว)มากมายหลายพันธุ์ด้วยกัน กุหลาบพันธุ์ที่พระองค์โปรดที่สุดนั้น ได้ทรงตั้งชื่อเพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์
แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า  จุฬาลงกรณ"