จิตร ภูมิศักดิ์

เปิบข้าว
เปิบข้าวทุกคราวคำ
เหงื่อกูที่สูกิน
ข้าวนี้น่ะมีรส
เบื้องหลังซิทุกข์ทน
จากแรงมาเป็นรวง
จากรวงเป็นเม็ดพราว
เหงื่อหยดสักกี่หยาด
ปูดโปนกี่เส้นเอ็น
น้ำเหงื่อที่เรื่อแดง
สายเลือดกูทั้งสิ้น
จงสูจำเป็นอาจิณ
จึงก่อเกิดมาเป็นคน
ให้ชนชิมทุกชั้นชน
และขมขื่นจนเขียวคาว
ระยะทางนั้นเหยียดยาว
ล้วนทุกข์ยากลำบากเข็ญ
ทุกหยดหยาดล้วนยากเย็น
จึงแปรรวงมาเป็นกิน
และน้ำแรงอันหลั่งริน
ที่สูซดกำซาบฟัน

 


แสงดาวแห่งศรัทธา
คำร้อง/ทำนอง : จิตร ภูมิศักดิ์
เรียบเรียง : สุริยัน รามสูต
พร่างพรายแสงดวงดาวน้อยสกาว
ดั่งโคมทองส่องเรืองรุ่งในหทัย
     พายุฟ้าครืนข่มคุกคาม
ดาวศรัทธายังส่องแสงเบื้องบน
ขอเยาะเย้ยทุกข์ยากขวากหนามลำเค็ญ
     แม้นผืนฟ้ามืดดับเดือนลับมลาย
ดาวยังพรายอยู่จนฟ้ารุ่งราง
ส่องฟากฟ้าเด่นพราวไกลแสนไกล
เหมือนธงชัยส่องนำจากห้วงทุกข์ทน
เดือนลับยามแผ่นดินมืดมน
ปลุกหัวใจปลุกคนอยู่มิวาย
คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย
ดาวยังพรายศรัทธาเย้ยฟ้าดิน
(แถบบันทึกเสียงเพลงชุด สายทิพย์, 2533.)