โครงการอบรมหลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลภายนอก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลภายนอก

 

โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลภายนอกจัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์

ในแต่ละปี จัดอบรม 3 รอบ คือ รอบต้นปี (ม.ค.-มี.ค.) รอบกลางปี (พ.ค.-ก.ค.)
และรอบปลายปี (ก.ย.-พ.ย.)
ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนรอบใดก็ได้ โดยในแต่ละรอบอาจมีรายวิชาที่เปิดแตกต่างกันไป

ผู้สนใจโครงการสามารถตรวจดูรายละเอียดคอร์สเรียนปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ที่

เว็บไซต์ “ศูนย์บริการวิชาการ CASCA” 

Facebook “Academic Service Center AksornChula”

Facebook “@JapaneseChula”

เนื้อหารายวิชา

1. ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น

1.1 ไวยากรณ์พื้นฐาน : เรียนรู้ไวยากรณ์ คำศัพท์ และรูปประโยคพื้นฐาน
เน้นความเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

1.2  ไวยากรณ์ชั้นกลาง : เรียนรู้ไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น เปรียบเทียบการใช้ไวยากรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

เน้นความเข้าใจไวยากรณ์เชิงลึกเพื่อให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ
และฝึกอ่านบทอ่านขนาดกลาง


【 รอบวันเสาร์ 】
 
ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง

【 รอบวันธรรมดา 】 ครั้งละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 วัน รวม 40 ชั่วโมง

2. ชุดฟังพูดภาษาญี่ปุ่นด้วย MARUGOTO


การฟังและสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องรอบตัว (ไม่สอนอักษรภาษาญี่ปุ่น)


【 รอบวันเสาร์ 】
     
ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง

3. ชุดฝึกภาษาญี่ปุ่นผ่านสื่อ BASIC JAPANESE ON MEDIA

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นที่ปรากฏในสื่อบันเทิงญี่ปุ่น ได้แก่ เพลง ละคร การ์ตูน และรายการทีวี โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่น
การใช้ศัพท์ รูปแบบภาษาพูดที่ปรากฏในสื่อเพิ่มเติม (ต้องอ่านอักษรภาษาญี่ปุ่นได้)


【 รอบวันเสาร์ 】
     
ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง


รอบสมัครในปัจจุบัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่นี่