น้ำพระทัย ไหลหลั่ง สู่แดนดิน
ทั่วทุกถิ่น ต่างชาติพันธุ์ ต่างภาษา
A Testament to Our Princess' Benevolence and Generosity
to Varied Ethnic Groups in the Country