บริจาค

แทนพระคุณเทวาลัย สู่ศตวรรษใหม่อักษรศาสตร์ โครงการระดมเงินบริจาคเนื่องในวาระอักษรศาสตร์ ๑๐๐ ปี สาส์นจากคณบดี | ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ช่องทางบริจาค | แบบแสดงความจำนงบริจาค

หนังสืออักษราฉายาลักษณ์

หนังสืออักษราฉายาลักษณ์

การประกวดงานแปลวรรณกรรมชิงรางวัลเงินทุนวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจำปี ๒๕๖๑

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งงานแปลเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลจาก “เงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์” ประจำปี ๒๕๖๑ ตามประกาศที่แนบมานี้

ประกาศผลการเข้าสังกัดวิชาเอก-โท ของนิสิตรหัส 604xxxxx22 ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศผลการเข้าสังกัดวิชาเอก-โท ของนิสิตรหัส 604xxxxx22 ประจำปีการศึกษา 2561

จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 15 วันที่ 28 กันยายน 2561

จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 15 วันที่ 28 กันยายน 2561 Devalai E-Newsletter Year 10, No. 15: 28 September 2018 มีข่าวกิจกรรม อาทิ – พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ – พิธีไหว้ครูของนิสิตคณะอักษรศาสตร์ – พิธีแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ – ปาฐกถา BALAC Talk ครั้งที่ 4 – สัมมนาเรื่อง “Critical Thinking Skills: Decision Analysis and Potential Problem Analysis” – สัมมนาเรื่อง “วิกฤตอุดมศึกษา: ทางรอดอักษรศาสตร์” -โครงการประชุมเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย ครั้งที่ 5 – การประชุมวิชาการนานาชาติด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย – โครงการอบรมหลักสูตรวัฒนธรรมไทยระยะสั้นสำหรับนักศึกษาจาก University of Tokyo – งานศึกษารมภ์ ประจำปีการศึกษา 2561 – เทศกาลเกาหลี ครั้งที่ 8 – การอบรมเรื่อง “ศิลปะแห่งการเป็นพนักงานขาย” และ “ศิลปะการแสดงเพื่อการสื่อสาร” – BALAC Welcomes BALAC11 Freshmen – บทความพิเศษ “บันทึกประสบการณ์ต่างแดนของนิสิตเอกภาษาอังกฤษในประเทศโปแลนด์” ดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับ pdf ได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai10_15.pdf ——————————————————————- อ่านจดหมายข่าวเทวาลัยฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ tipnipa.prarts@gmail.com

ข่าวคณะอักษรศาสตร์จาก Facebook

Facebook Pagelike Widget