บริจาค

แทนพระคุณเทวาลัย สู่ศตวรรษใหม่อักษรศาสตร์ โครงการระดมเงินบริจาคเนื่องในวาระอักษรศาสตร์ ๑๐๐ ปี สาส์นจากคณบดี | ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ช่องทางบริจาค | แบบแสดงความจำนงบริจาค

หนังสืออักษราฉายาลักษณ์

หนังสืออักษราฉายาลักษณ์

การประกวดงานแปลวรรณกรรมชิงรางวัลเงินทุนวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจำปี ๒๕๖๒

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งงานแปลเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลจาก “เงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์” ประจำปี ๒๕๖๒ ตามประกาศที่แนบมานี้

ประกาศผลการเข้าสังกัดวิชาเอก-โท ของนิสิตเลขประจำตัว 614 xxxxx 22 ประจำปีการศึกษา 2562

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดประกาศผลการเข้าสังกัดวิชาเอก-โท ของนิสิตเลขประจำตัว 614 xxxxx 22 ประจำปีการศึกษา 2562

จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 วันที่ 2 มิถุนายน 2562

จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 วันที่ 2 มิถุนายน 2562 Devalai E-Newsletter Year 11, No. 5: 2 June 2019 ดาวน์โหลดจดหมายข่าวฉบับ pdf ได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/dhevalai/Devalai10_23.pdf ——————————————————————- อ่านจดหมายข่าวเทวาลัยฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/dhevalai/ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ tipnipa.prarts@gmail.com

ข่าวคณะอักษรศาสตร์จาก Facebook

Facebook Pagelike Widget