ข้อมูลวิธีการจัดการเรียนการสอน จากภาควิชาต่าง ๆ ณ 8 ส.ค. 63

ข้อมูลวิธีการจัดการเรียนการสอน จากภาควิชาต่าง ๆ ณ 8 ส.ค. 63

สำหรับนิสิตที่ต้องการทราบข้อมูลตารางเรียน/ห้องเรียน/ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอน/แนวทางปฏิบัติในคาบแรก ฯลฯ จากเพจภาควิชาและสาขาวิชาต่างๆ สามารถเข้าไปดูตามลิงก์ที่ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการนิสิตอักษรศาสตร์รวบรวมไว้ได้เลยค่ะ...

อ่านต่อ

ข้อมูลวิธีการจัดการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ณ 21 ก.ค. 2563

ข้อมูลวิธีการจัดการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ณ 21 ก.ค. 2563

ข้อมูลวิธีการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563) Information about class arrangements for each and every course offered by Faculty of Arts, Chulalongkorn University for the first semester (academic year 1/2020) is here....

อ่านต่อ