ข้อมูลการรับเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี TCAS 63

ข้อมูลการรับเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี TCAS 63

ภาพสรุปข้อมูลการรับเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี TCAS 63  ...

อ่านต่อ

การประกวดงานแปลวรรณกรรมชิงรางวัลเงินทุนวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจำปี ๒๕๖๓

การประกวดงานแปลวรรณกรรมชิงรางวัลเงินทุนวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจำปี ๒๕๖๓

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งงานแปลเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลจาก “เงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์” ประจำปี ๒๕๖๓...

อ่านต่อ

ใบสมัครสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตคู่สัญญามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ใบสมัครสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตคู่สัญญามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

นิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ใบสมัครสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตคู่สัญญามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (Faculty level MOU) ...

อ่านต่อ

ขอเชิญดาวน์โหลดผลงานของภาควิชาภาษาอังกฤษ

ขอเชิญดาวน์โหลดผลงานของภาควิชาภาษาอังกฤษ

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญดาวน์โหลดผลงานของภาควิชาในชุดฐานความรู้อักษรศาสตร์...

อ่านต่อ