บริจาค

แทนพระคุณเทวาลัย สู่ศตวรรษใหม่อักษรศาสตร์ โครงการระดมเงินบริจาคเนื่องในวาระอักษรศาสตร์ ๑๐๐ ปี สาส์นจากคณบดี | ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ | วัตถุประสงค์ของโครงการ | ช่องทางบริจาค | แบบแสดงความจำนงบริจาค

หนังสืออักษราฉายาลักษณ์

หนังสืออักษราฉายาลักษณ์

การประกวดงานแปลวรรณกรรมชิงรางวัลเงินทุนวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจำปี ๒๕๖๒

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งงานแปลเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลจาก “เงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์” ประจำปี ๒๕๖๒ ตามประกาศที่แนบมานี้

ประกาศผลการเข้าสังกัดวิชาเอก-โท ของนิสิตรหัส 604xxxxx22 ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดประกาศผลการเข้าสังกัดวิชาเอก-โท ของนิสิตรหัส 604xxxxx22 ประจำปีการศึกษา 2561

จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 Devalai E-Newsletter Year 11, No. 2: 28 February 2019

ข่าวคณะอักษรศาสตร์จาก Facebook

Facebook Pagelike Widget