จำหน่ายหน้ากากผ้าหลากสีปักลายขนนกยูงสัญลักษณ์คณะ รายได้สมทบเงินทุนอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 100 ปี

จำหน่ายหน้ากากผ้าหลากสีปักลายขนนกยูงสัญลักษณ์คณะ รายได้สมทบเงินทุนอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 100 ปี

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2564 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำหน้ากากผ้าหลากสีปักลายขนนกยูงสัญลักษณ์คณะจำหน่าย รายได้สมทบเงินทุนอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 100 ปี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะฯ ......

อ่านต่อ

*ชงโคสู้โควิด-19* อักษรศาสตร์ระดมทุนสู้ยุค New Normal

*ชงโคสู้โควิด-19* อักษรศาสตร์ระดมทุนสู้ยุค New Normal

*ชงโคสู้โควิด-19* อักษรศาสตร์ระดมทุนสู้ยุค New Normal ในช่วงปีที่ผ่านมา วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ทำให้การเรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นอย่างมาก นิสิตและคณาจารย์จำเป็นต้องปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนออนไลน์ และคณะอักษรศาสตร์ต้องปรับพื้นที่อาคารต่างๆ ของคณะให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน อีกทั้งยังต้องจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทำให้การเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ......

อ่านต่อ