ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย   30/05/2560  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 18/05/2560 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7  18/05/2560 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ P7  18/05/2560 ผลสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 สังกัดหลักสูตรนานาชาติ 08/05/2560