อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณจากเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ได้รับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณจากเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย

  นายเฟลิกซ์ เดเนกรี เอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทยมอบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสุรี ลือสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสุรี ลือสกุลให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเปรู เช่น การจัดทำหนังสือที่ระลึก 50 ปีความสัมพันธ์ไทย-เปรู และหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์แปลของเซซาร์ บาเยโฆ กวีคนสำคัญระดับโลกของเปรู พิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต สุขุมวิท ซ. 49 โดยมีเอกอัครราชทูตและนักการทูตจากกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาอื่นๆ รวมถึงผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มรว. กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและอดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์เข้าร่วม