จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 วันที่ 19 สิงหาคม 2560

จดหมายข่าวเทวาลัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 วันที่ 19 สิงหาคม 2560 Devalai bilingual E-Newsletter (Year 9, No. 16: 19 August 2017) คอลัมน์ประจำฉบับ: ภาพกิจกรรมปลูกดาวเรืองสองพันต้น ฅนอักษรฯ: อ.ปิยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษารัสเซีย   30/05/2560  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 18/05/2560 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7  18/05/2560 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ P7  18/05/2560 ผลสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 สังกัดหลักสูตรนานาชาติ 08/05/2560