วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์สายการแปล (อังกฤษ-ไทย) (1977 downloads)

 

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์สายการแปล (ฝรั่งเศส-ไทย) (3504 downloads)

 

สารนิพนธ์สายการล่าม (อังกฤษ-ไทย) (1586 downloads)

 

ทำเนียบล่าม (4779 downloads)