วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์สายการแปล (อังกฤษ-ไทย) (1981 downloads)

 

วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์สายการแปล (ฝรั่งเศส-ไทย) (3521 downloads)

 

สารนิพนธ์สายการล่าม (อังกฤษ-ไทย) (1600 downloads)

 

ทำเนียบล่าม (4824 downloads)