หนังสือในวาระพิเศษ ครบรอบ 60 ปี สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือในวาระพิเศษ ครบรอบ 60 ปี สาขาวิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Festschrift: 60 Jahre Deutschabteilung der Chulalongkorn Universität – 60 Jahre Zusammenarbeit mit dem DAAD in Thailand