การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จีนที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสในหกทศวรรษที่ผ่านมา”

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จีนที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสในหกทศวรรษที่ผ่านมา”

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-15.30 น. สาขาวิชาภาษาจีน จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จีนที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสในหกทศวรรษที่ผ่านมา” (China that I have experienced in the past six decades) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สารสิน วีระผล ศาสตราภิชานเงินทุนบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับอาจารย์ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี …

นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 11

นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 11

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ “พี่หน่อย” จำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี และ “พี่ยุ่น” ยิ่งยศ ปัญญา นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 11

เชิญร่วมเสวนากับนักเขียนผู้เข้าชิงรางวัลซีไรต์

เชิญร่วมเสวนากับนักเขียนผู้เข้าชิงรางวัลซีไรต์

***เชิญร่วมเสวนากับนักเขียนเจ้าของผลงาน และร่วมลุ้นกันว่าเล่มใดจะคว้ารางวัลซีไรต์ในปีนี้*** การเสวนานี้จะเป็นการสัมภาษณ์นักเขียนรวมเรื่องสั้นทั้ง ๘ เล่มที่ผ่านเข้ารอบตัดสินรางวัลซีไรต์ ซึ่งโดดเด่นด้วยเนื้อหาและลีลาวรรณศิลป์ที่แตกต่าง หลากหลาย และแปลกใหม่อย่างน่าสนใจ ผู้ที่สนใจเชิญสแกน QR Code เพิ่อลงทะเบียนและทางทีมงานจะส่งลิงก์ Zoom กลับมายังอีเมลของท่าน

โครงการ “CCTI X Let’s Read” โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนทั่วโลก

โครงการ “CCTI X Let’s Read” โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนทั่วโลก

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมมือกับ The Asia Foundation เปิดตัวโครงการ “CCTI X Let’s Read” ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนทั่วโลก ในโครงการนี้ The Asia Foundation ได้รวบรวมหนังสือสำหรับเด็ก ตั้งแต่ระดับเพิ่งหัดอ่าน จนถึงระดับกลาง จากประเทศต่างๆในทวีปเอเชีย เช่น อินเดีย พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ ฯลฯ มารวบรวมและนำเสนอบนเว็บไซต์ https://reader.letsreadasia.org/ เป็นภาษาอังกฤษ

พลวัตและพันธกิจของภาษาไทยในยุคโควิด-19

พลวัตและพันธกิจของภาษาไทยในยุคโควิด-19

เชิญชมวิดีทัศน์ย้อนหลัง กิจกรรมงานเสวนาทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “พลวัตและพันธกิจของภาษาไทยในยุคโควิด-19” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อการเสวนาและวิทยากรมีดังนี้1. “พลวัตของภาษาในโลกวรรณกรรมไทยยุคโควิด-19” วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร2. “พันธกิจและบทบาทของภาษาไทยในวิกฤติโควิด-19” วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข3. “ผัสสะของภาษาในเพลงและสื่อร่วมสมัยยุคโควิด-19” วิทยากร อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัตถกาญจน์ อารีศิลป  

ประกาศผลการประกวดงานแปลวรรณกรรมชิงรางวัลเงินทุนวรรณกรรม

ประกาศผลการประกวดงานแปลวรรณกรรมชิงรางวัลเงินทุนวรรณกรรม

ประกาศผลการประกวดงานแปลวรรณกรรมชิงรางวัลเงินทุนวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจำปี ๒๕๖๓ ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 5

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 5

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคมครั้งที่ 5 จะจัดทางออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 14.00-15.30 ในหัวข้อ “Devised Theatre สร้างสรรค์ละครเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : สนุก เปิดใจ ได้มีส่วนร่วม” โดย อ.ภัสสร์สุภางค์ คงบำรุง จากภาควิชาศิลปการละคร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังทาง Zoom ได้ที่ https:\\bit.ly/3g6QUND 

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญจากโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญจากโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา

อาจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ได้รับเชิญจากโครงการการสร้างเสริมเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงตามแนวพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมเชิงพระพุทธศาสนา …