นิสิตอักษรศาสตร์สามารถสอบผ่านบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 7

นิสิตอักษรศาสตร์สามารถสอบผ่านบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 7

  คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ น.ส.สุกัญญา เจริญวีรกุล นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกภาษาบาลีและสันสกฤต สามารถสอบผ่านบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 7 ซึ่งเทียบเท่าเปรียญธรรม 7 ประโยคของพระภิกษุ สามารถติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ น.ส.สุกัญญา เจริญวีรกุล ได้ในจดหมายข่าวเทวาลัยปีที่ 8 ฉบับที่ 8 ด้านล่างนี้