Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
about us

 

 

 

 

 

หน้าแรก วิรัชกิจ  ชาวต่างชาติมาเยือน

ชาวต่างชาติมาเยือน

เอกอัครราชทูตโคลอมเบียมอบหนังสือให้คณะอักษรศาสตร์

ฯพณฯ Andelfo García เอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจำประเทศไทย มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 โดยมีรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ อาจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา เเละคุณสุปริญา ลุลิตานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ได้ให้การต้อนรับ

ในการมาเยือนครั้งนี้ เอกอัครราชทูตโคลอมเบียได้มอบหนังสือเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมเเละวรรณกรรมโคลอมเบีย และหนังสือรวมผลงานวรรณกรรมของ Gabriel García Márquez นักเขียนรางวัลโนเบลชาวโคลอมเบียที่เเปลเป็นภาษาอังกฤษ ให้กับคณะอักษรศาสตร์เพื่อให้นิสิตและคณาจารย์ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตโคลอมเบียได้เยี่ยมชมศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา และสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ ด้วย


เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินามอบหนังสือให้คณะอักษรศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ฯพณฯ อนา มาเรีย รามิเรซ เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย ได้มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ และอาจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา ได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องสรรพศาสตร์สโมสร อาคารมหาจักรีสิรินธร เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา ได้มอบหนังสือให้ห้องสมุดศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา และได้สังเกตการสอนวิชาภาษาสเปนของนิสิตอักษรศาสตร์ ปีที่ 1 เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา และสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.หาน เซิ่งหลง ผู้อำนวยการสถาบันฝ่ายจีน ให้การต้อนรับ และพาชมสถาบันขงจื่อ คณบดีได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแด่เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา ณ ภัตตาคาร Water Library จามจุรีสแควร์


อัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย เยือนคณะอักษรศาสตร์

ฯพณฯ Adolfo García Estrada อัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย เเละนาง Rocío Magali Maciel หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมสถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย ได้มอบหนังสือจากประเทศเม็กซิโกเเก่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันหนังสือโลกเเละวันสุดท้ายของกรุงเทพเมืองหนังสือโลก โดยมีรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ อาจารย์ ดร.สุกิจ พู่พวง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาสเปน เเละอาจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา เป็นผู้ต้อนรับ

ทั้งนี้ ฯพณฯ Adolfo García Estrada อัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย เเละนาง Rocío Magali Maciel ยังได้ร่วมเสวนาเพื่อเฉลิมฉลองหนึ่งร้อยปีชาตกาลของ Octavio Paz นักเขียนรางวัลโนเบลชาวเม็กซิกันร่วมกับศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา คณะอักษรศาสตร์ โดยมีนิสิตรายวิชาวรรณกรรมในภาษาสเปนของหลักสูตร BALAC เเละบุคคลที่สนใจเข้าร่วมฟัง


เอกอัครราชทูต Austria เยือนคณะอักษรศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ได้ให้การต้อนรับ H. E. Mr. Enno Drofenik เอกอัครราชทูตออสเตรีย ณ ห้อง 814 อาคารมหาจักรีสิรินธร

วัตถุประสงค์การมาเยือน เพื่อหารือเรื่องการจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับ KAFKA ระหว่างคณะอักษรศาสตร์กับสถานทูตออสเตรีย ในโอกาสนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤดี โลหผล หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก อาจารย์ ดร.อารตี แก้วสัมฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเยอรมัน และศาสตราจารย์ถนอมนวล โอเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน เข้าร่วมหารือด้วย


รองอธิการบดีและคณะผู้แทนจาก Soka University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบอธิการบดีจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. Mr. Hiromasa Ikeda, Chief, Advisory Board และรองอธิการบดี Soka University และคณะ จำนวน 8 คน จากมหาวิทยาลัย Soka University และ Soka Gakkai International (SG) ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะศาสตราจารย์ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาฯ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อหาแนวทางในการร่วมมือกัน ทั้งทางด้านวิชาการและด้านวัฒนธรรม ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย Soka Universityความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฟูตั้น ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ได้ต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยฟูตั้น ประเทศจีน Prof. Dr. Jing Yijia, Associate Dean, School of International Relations and Public Affairs Ms. Zhu Yifei, Asian and African Affairs Program Officer, Foreign Affairs Office และผู้ช่วย

วัตถุประสงค์ในการมาเยือน เพื่อเจรจาขอความร่วมมือจากคณะอักษรศาสตร์ ในการก่อตั้งศูนย์ไทยศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฟูตั้น เตรียมกำหนดการมาเยือนจุฬาฯ ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟูตั้น วางแผนและกำหนดการประชุมนานาชาติ เพื่อเป็นก้าวแรกในการเปิดศูนย์ไทยศึกษา และเชิญให้คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์เข้าร่วมประชุมนานาชาติ Shanghai Forum ซึ่งจะจัดในปี 2557

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาฯ และศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ณ ถลาง ผู้อำนวยการศูนย์ไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ได้เข้าร่วมหารือด้วยAksorn ASEAN: Thai-Malaysian Relationship

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ และอาจารย์ ดร.นูรีดา หะยียะโกะ ได้ร่วมกันต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก School of Language Studies and Linguistic, Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Malaysia ประเทศมาเลเซีย ณ สรรพศาสตร์สโมสร วัตถุประสงค์ของการมาเยือนคณะอักษรศาสตร์ คือเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเปิดโอกาสให้นิสิตอักษรศาสตร์ได้รู้จักกับนักศึกษามาเลเซีย

คณบดีได้กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่ Prof. Sulaiman Ramli หัวหน้าของ Foreign Language and Translation Unit จากนั้นเป็นการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนิสิตอักษรฯ และนักศึกษามาเลเซีย หลังการแสดง Prof. Sulaiman Ramli ได้กล่าวแนะนำ The National University of Malaysia และ Faculty of Social Sciences and Humanities แก่นิสิตอักษรศาสตร์

หลังจากนั้น นิสิตทั้งสองมหาวิทยาลัยได้คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ณ สรรพศาสตร์สโมสร ในการนี้ มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณาจารย์ของคณะและคณาจารย์มาเลเซีย เรื่องความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนนิสิตและคณาจารย์ ณ ห้อง 814 อาคารมหาจักรีสิรินธร การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการประชุมจบลงด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีระหว่างสองมหาวิทยาลัย
เอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทยเยือนคณะอักษรศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ ฯพณฯ Mr. Felix Denegri เอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. Emilio Irribarren Deputy Head of Mission ที่มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ ณ ห้องสำนักคณบดี โดยมีรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ อาจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา และอาจารย์ ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ อาจารย์สาขาวิชาภาษาสเปน ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

วัตถุประสงค์ของการมาเยือนครั้งนี้ คือ เพื่อทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดี ในโอกาสนี้ ฯพณฯ Mr. Felix Denegri ได้รับตำแหน่งเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย พร้อมทั้งหารือความร่วมมือด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างคณะอักษรศาสตร์และสถานทูตเปรู


มหาวิทยาลัย University of Social Sciences and Humanities of Ho Chi Minh City (USSH-HCMC) เยือนคณะอักษรศาสตร์

คณะผู้บริหารจำนวน 22 คน จาก Faculty of Literature and Linguistics, University of Social Sciences and Humanities of Ho Chi Minh City ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาค และหัวหน้าศูนย์ ได้มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. เพื่อพบปะคณาจารย์และหารือเรื่องความร่วมมือระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศ.กิตติคุณสุทธิลักษณ์ อาคารมหาจักรีสิรินธร รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ได้บรรยายและนำเสนอ Powerpoint แนะนำคณะอักษรศาสตร์

ผู้บริหารและคณาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประกาศวุฒิสาร หัวหน้าภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ อาจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร หัวหน้าภาควิชาศิลปการละคร รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเวียดนาม ภาควิชาภาษาตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ ภิงคารวัฒน์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดํารุง ภาควิชาศิลปการละคร

คณบดีและรองคณบดีมหาวิทยาลัยเวียดนามได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ University of Social Sciences and Humanities และ Faculty of Literature and Linguistics จากนั้น ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเรื่องความร่วมมือของทั้งสองคณะ คณบดีมหาวิทยาลัยเวียดนามได้เชิญคณาจารย์ของคณะอักษรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ "Studies on Vietnamese and Japanese Literature in the Globalization Context of the 21st Century" ซึ่งจะจัดในเดือนธันวาคม 2556 คณบดีมหาวิทยาลัยเวียดนามขอบคุณและสรุปว่ายินดีจะจัดเตรียมที่พักให้คณาจารย์ของคณะอักษรศาสตร์ผู้เข้าร่วมประชุม คณบดีคณะอักษรศาสตร์ได้กล่าวสรุปว่าจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง 2 คณะ ในปีการศึกษา 2557


คณะผู้แทนมหาวิทยาลัย Vietnam National University ประเทศเวียดนาม เยือนคณะอักษรศาสตร์

คณะผู้แทนมหาวิทยาลัย Vietnam National University ประเทศเวียดนาม จำนวน 5 คน ประกอบด้วย Assoc. Prof. Dr. Nguyen Hieu, deputy dean of Faculty of Geography, Prof. Dr. Nguyen Cao Huan (Geography), Prof. Dr. Truong Quang Hai (Geography), Assoc. Prof. Nguyen Ngoc Thach (Remote Sensing and GIS) and Dr. Dinh Thi Bao Hoa (Remote Sensing and GIS, and M.Sc. of Remote Sensing and GIS in AIT) ได้มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 705 อาคารบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ อาจารย์อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ และอาจารย์พุทธพร อารีประชากุล คณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ

วัตถุประสงค์การมาเยือน เพื่อนำเสนอหลักสูตรของ Faculty of Geography พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเรียนการสอน และหารือเรื่องความร่วมมือในอนาคตระหว่าง 2 สถาบัน เช่น งานวิจัย การจัดโครงการสัมมนาภูมิศาสตร์/ภูมิสารสนเทศ ในระดับอาจารย์และนิสิต การศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยน เป็นต้น

หลังจากนั้น ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มีแผนการไปศึกษาดูงานที่ Faculty of Geography, VNU ประเทศเวียดนาม พร้อมทั้งเจรจาเรื่องการทำสัญญา MOU ระดับคณะด้วย


ผู้แทนมหาวิทยาลัย Seoul Cyber University ประเทศเกาหลีใต้ เยือนคณะอักษรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Professor Dr. Kwon Goosoon, Director General of Secretariat of ACU Project, Department of General Education และ Dr. Park Sohwa, Deputy Director General of Secretariat of ACU Project จาก Seoul Cyber University ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.30 น. ณ ห้อง 815 อาคารมหาจักรีสิรินธร

วัตถุประสงค์การมาเยือน คือ มหาวิทยาลัย Seoul Cyber University มีความประสงค์จะขอความร่วมมือจุฬาฯ ในการร่วมก่อตั้ง ASEAN Cyber University (ACU) ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธิ หุ่นแสวง ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธร ศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ณ ถลาง ผู้อำนวยการศูนย์ไทยศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ได้ร่วมหารือและได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ในที่สุด ได้ข้อสรุปว่าจุฬาฯ มีหน่วยงานของจุฬาฯ ซึ่งสามารถทำงานนี้ได้โดยไม่ต้องร่วมมือกับ Seoul Cyber University


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยของประเทศเปรู โคลอมเบีย และเอกวาดอร์ เยือนคณะอักษรศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเปรู โคลอมเบีย และเอกวาดอร์ จำนวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. Dr. Felipe Portecarrero Suarez, Rector, Universidad del Pacifico ประเทศเปรู
  2. Dr. Ramiro Salas-Bravo, International Vice President, Universidad San Ignacio de Loyola ประเทศเปรู
  3. Dr. Renaud Walter Neubauer, Director of the Institute of Studies of Pacific Affairs and Professor of Languages and Asian Philosophy ประเทศเอกวาดอร์
  4. Dr. Francisco Noguera-Rocha, Associate Professor of International Economic Development, International Economics Seminar and International Seminar, Universidad Sergio Arboleda ประเทศโคลอมเบีย
  5. Dr. Nora Cepeda de Noguera, Academic Director, Rennert Bilingual International (New York) ประเทศโคลอมเบีย

วัตถุประสงค์ของการมาเยือน คือ เพื่อพบปะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่างๆ ณ ห้อง 815 อาคารมหาจักรีสิรินธร ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ณ ถลาง ผู้อำนวยการศูนย์ไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ อาจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา อาจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาสเปน และอาจารย์จันทรา ประมูลทรัพย์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาสเปน ร่วมต้อนรับและหารือด้วย

หลังจากนั้น คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ได้นำอาคันตุกะชมอาคารมหาจุฬาลงกรณ์และได้พาไปพบปะและหารือกับศาสตราจารย์ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ หลังจากการเจรจาความร่วมมือ อธิการบดีได้เลี้ยงอาหารกลางวันอาคันตุกะและคณาจารย์ของคณะอักษรศาสตร์ ณ ห้องอาหารศศภัตร


มอบของที่ระลึกแด่ที่ปรึกษาทูตอันดับหนึ่ง สถานทูตโปแลนด์

ดร.โทมัส เกอร์ลาค (Dr. Tomasz Gerlach) ที่ปรึกษาอันดับหนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ ได้มาอำลาคณบดีคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 เนื่องจากหมดวาระการดำรงตำแหน่งที่ประเทศไทย และจะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ที่ประเทศโปแลนด์

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ได้ให้การต้อนรับและแสดงความขอบคุณ ดร.โทมัส เกอร์ลาค ซึ่งเป็นผู้ประสานงานระหว่างสถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์กับคณะอักษรศาสตร์ และได้ร่วมกันจัดงานทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมหลายครั้ง ในโอกาสนี้ คณบดีจึงได้มอบโล่ที่ระลึกสลักข้อความแสดงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างคณะอักษรศาสตร์กับ ดร.โทมัส และแสดงความขอบคุณในไมตรีจิตของ ดร.โทมัส ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา จากนั้น คณบดีได้จัดเลี้ยงอาหารอำลา ณ ครัวดอกไม้ขาว


เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาเยือนคณะอักษรศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ฯพณฯ Victor Daniel Ramirez Peña เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบา และภริยา ได้มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ เพื่อเยี่ยมคารวะคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ เนื่องในโอกาสที่ท่านทูตได้รับตำแหน่งประจำการที่ประเทศไทย

ในการนี้ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ อาจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ และอาจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล คณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และนำท่านทูตพร้อมด้วยภริยา เดินชมอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ พร้อมเล่าประวัติของคณะอักษรศาสตร์พอสังเขป เอกอัครราชทูตสนใจประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมไทย ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น และได้เล่าถึงอาคารสถาปัตยกรรมอันงดงามของคิวบาซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเช่นกัน คณบดีได้นำอาคันตุกะชมโถงชั้นล่างของห้องสมุดคณะอักษรศาสตร์ ซึ่งได้รับการจัดและตกแต่งใหม่ และได้มอบของที่ระลึกแด่เอกอัครราชทูตหน้าศิลาจารึกจำลอง จากนั้น คณบดีได้นำเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยภริยาและคณาจารย์ ไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารคริสตัล เจด สยามพารากอน กรุงเทพฯ


คณะผู้แทนจาก Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ เยือนคณะอักษรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ต้อนรับ Prof. Dr. Sharon Harvey, Deputy Dean (Research) School of Language and Culture, Faculty of Culture and Society และ Prof. Linda O' Neill, Deputy Dean, School of Hospitality and Tourism, Faculty of Culture and Society มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์ วัตถุประสงค์ของการมาเยือน เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการกับคณะอักษรศาสตร์ โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านการพูดคุยและการนำเสนอสื่อ PowerPoint ของมหาวิทยาลัยทั้งสอง พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการทำสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยและการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน ทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสำนักคณบดี


เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาเยือนคณะอักษรศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ฯพณฯ Ana Mar.a Ram.rez เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างคณะอักษรศาสตร์ กับสถานทูตอาร์เจนตินา และกระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินา

ในโอกาสนี้ ฯพณฯ Ana Mar.a Ram.rez ได้ร่วมฟัง การบรรยายในหัวข้อ "A Socio-cultural Perspective on Thai-Argentina Relations" โดย Professor Ezequiel Ramoneda จาก La Plata National University จัดโดยศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา สาขาวิชาภาษาสเปน ร่วมกับฝ่ายวิรัชกิจ ณ ห้องประชุม 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ อาจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ อาจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล และอาจารย์ ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ได้ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ ในการบรรยายมีนิสิตคณะอักษรศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากรของสถานทูต สนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก


คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวาเซดะเยือนคณะอักษรศาสตร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ รองผู้อำนวยการหลักสูตร BALAC พร้อมนิสิตในหลักสูตร BALAC ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Prof. Min Zhu

นอกจากมาเยือนคณะอักษรศาสตร์แล้ว ได้มีการสัมมนาย่อยระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยวาเซดะและนิสิต BALAC ในหัวข้อ "Multiculturalism in Asia" เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี การสัมมนาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี


ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกวางตุ้งเยือนคณะอักษรศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกวางตุ้ง (Guangdong University of Business Studies) ประกอบด้วย 1.ศาสตราจารย์ยง เหอหมิง รองอธิการบดี 2.ศาสตราจารย์หลี่ ฮ่วนหรง ผู้อำนวยการ MBA Center 3.ศาสตราจารย์หง หย่ง คณบดีคณะคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.ศาสตราจารย์ล่าย ชิ่ง รองคณบดีคณะสารสนเทศ 5.นายเหอ สงเว่ย รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล 6.นางสาวหยาง ฉุน หัวหน้าฝ่ายวิรัชกิจ มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ อาจารย์ ดร.ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน อาจารย์อภิรดี เจริญเสนีย์ อาจารย์ ดร.หทัย เจี่ย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ชุนหเรืองเดช ได้ให้การต้อนรับ ณ ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี

รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและการดำเนินงานของคณะอักษรศาสตร์ ด้วย PowerPoint ศาสตราจารย์ยง เหอหมิง รองอธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณในการต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้กล่าวแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยกวางตุ้ง คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาจีนได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาและหลักสูตรของสาขา ต่อจากนั้น เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาช่องทางในการริเริ่มความร่วมมือและสร้างโครงการ และกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยกวางตุ้ง ณ โรงแรมมณเฑียร และมอบของที่ระลึกของคณะอักษรศาสตร์ แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกวางตุ้ง


นักศึกษาจากอินโดนีเซียเยือนภาควิชาภาษาอังกฤษ

ในระหว่างวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2555 ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ได้มีโอกาสต้อนรับกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 24 คน และผู้นำกลุ่มซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน โดยนักศึกษาเหล่านี้เดินทางมาประเทศไทยในฐานะตัวแทนของกลุ่ม ASEAN Youth Friendship Network (AYFN) ซึ่งติดต่อภาควิชาภาษาอังกฤษมาให้ร่วมจัดโครงการ "Inter-cultural Learning and Friendship Program # 5" ทั้งนี้ก่อนหน้าทาง AYFN ได้เคยติดต่อให้ภาควิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการ "Inter-cultural Learning and Friendship Program # 3" เมื่อวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย โดยนักศึกษาเหล่านี้ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ประวัติศาสตร์ไทย ดนตรีไทย การท่องเที่ยวของไทย นาฏศิลป์ไทย และการทำอาหารไทย นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสทัศนศึกษาที่วัดโพธิ์ และวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร รวมถึงเยี่ยมชมพระที่นั่งอนันตสมาคมด้วย

ภาควิชาภาษาอังกฤษได้รับความอนุเคราะห์จากคณะและภาควิชาต่าง ๆ จากวิทยากรหลายท่าน ได้แก่ อาจารย์กมลทิพย์ จิตรตระกูล และอาจารย์สุริยะ ศรีพรหม จากหลักสูตร Intensive Thai มาบรรยายเกี่ยวกับภาษาไทยพื้นฐาน อาจารย์ ดร.วิลลา วิลัยทอง จากภาควิชาประวัติศาสตร์ มาบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย รองศาสตราจารย์ นฤมล สมิตินันทน์ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มาบรรยายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คารินา โชติรวี จากภาควิชาภาษาอังกฤษ มาบรรยายแนะนำภาษาไทย และประเทศไทย ทั้งนี้ ภาควิชาภาษาอังกฤษยังได้รับความอนุเคราะห์จากหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยของนักศึกษาเหล่านี้ นอกจากนี้ นิสิตเอกวิชาภาษาอังกฤษส่วนหนึ่ง และนิสิตจากชมรมดนตรีไทย คณะอักษรศาสตร์ได้มาช่วยจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ร่วมกับนักศึกษาอินโดนีเซีย พร้อมคอยดูแลให้ความสะดวกแก่นักศึกษาเหล่านี้ด้วย

โครงการนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีตามวัตถุประสงค์ โดยทางกลุ่ม ASEAN Youth Friendship Network (AYFN) กล่าวว่าในอนาคต จะขอความร่วมมือมาที่ภาควิชาภาษาอังกฤษอีกในการจัดส่งนักศึกษาจากอินโดนีเซียรุ่นต่อไป เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และกระชับความสัมพันธ์อันดีงามสมกับที่ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแห่งการรวมอาเซียนเป็นหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้


นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเยือนคณะอักษรศาสตร์

นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang) จำนวน 25 คน นำโดย Prof. Zuoxiang Zhu ผู้อำนวยการ Work – Study and Entrepreneurship Education Office มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ได้ให้การต้อนรับ และได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของคณะอักษรศาสตร์ รวมทั้งการเรียนการสอนในคณะ หลังจากนั้นได้นำชมอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และอาคารมหาจักรีสิรินธร คุณยุพิน จันทร์เจริญสิน ได้ร่วมให้การต้อนรับ พาชมสรรพศาสตร์สโมสร และอธิบายเกี่ยวกับระบบห้องสมุด รวมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยต่างๆ ของห้องสมุดคณะอักษรศาสตร์

ในวันต่อมา ศาสตราจารย์ฟู่ เจิงโหย่ว ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายจีน) ได้บรรยายเกี่ยวกับสถาบันขงจื่อในประเทศไทย รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน ให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงด้วย

มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1897 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีชื่อเสียงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดมหาวิทยาลัยหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงตั้งอยู่ที่เมืองหังโจว ใกล้ทะเลสาบซีหู มีนักศึกษาประมาณ 45,000 คน และนักศึกษาต่างชาติประมาณ 1,700 คน มหาวิทยาลัยมีคณะทั้งหมด 26 คณะ และมีโรงพยาบาลในเครือ 6 โรงพยาบาล


คณบดีมหาวิทยาลัย California State University, Sacramento เยือนคณะอักษรศาสตร์

Dr. Edward S. Inch คณบดี College of Arts and Letters และ Dr. Guido Krickx คณบดี College of Continuing Education มหาวิทยาลัย California State University, Sacramento ได้มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ณ ถลาง ประธานหลักสูตรไทยศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา และรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน และสาขาวิชาต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในคณะอักษรศาสตร์

วัตถุประสงค์หลักของการมาเยือนของคณบดีทั้ง 2 ท่าน เพื่อเยี่ยมคารวะคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ขอทราบข้อมูลและการดำเนินงานของคณะอักษรศาสตร์ และหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะอักษรศาสตร์ กับ California State University, Sacramento


งานนิทรรศการสู่โลกลาตินอเมริกา

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา 7 ประเทศ คือ เปรู เม็กซิโก คิวบา ชิลี อาร์เจนตินา ปานามาและบราซิล จัดงานนิทรรศการ "สู่โลกลาตินอเมริกา" เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นิสิตที่เรียนภาษาสเปนของคณะฯ ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2555 โดยมี ฯพณฯ เอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย นายโฆเซ เอดูอาร์โด เชน ชาร์เปนติเยและฯพณฯ เอกอัครราชทูตอาร์เจนติน่าประจำประเทศไทย อานา มาเรีย รามิเรซ และเลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย มิสเตอร์มิเกล ฟูเอนเต้ เซรบันเตส เข้าร่วมงานในวันเปิดนิทรรศการดังกล่าวในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณห้องโถง อาคารมหาจักรีสิรินธร


เอกอัครราชทูตคิวบาอำลาคณบดี

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เอกอัครราชทูตคิวบาประจำประเทศไทย ฯพณฯ Lazaro Herrera ได้มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ เพื่ออำลาคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ ในโอกาสที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยมาจะครบวาระ 4 ปี รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ อาจารย์จันทรา ประมูลทรัพย์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาสเปน และรองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ ร่วมต้อนรับและพูดคุยอย่างเป็นกันเอง คณบดีได้มอบของที่ระลึกของมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรแด่ท่านทูต และท่านทูตได้เขียนคำอำลาลงในสมุดเยี่ยมของคณะอักษรศาสตร์ด้วย ฯพณฯ Lazaro Herrera มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคณะอักษรศาสตร์ และคุ้นเคยกับอาจารย์หลายท่านในคณะฯ

อนึ่ง การมาเยือนคณะฯ และพบกับคณบดีในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ครั้งแรกท่านทูตได้มาทำความรู้จักกับคณะอักษรศาสตร์ เมื่อเกือบ 4 ปีที่แล้ว เมื่อท่านเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตคิวบาประจำประเทศไทย


อาคันตุกะจากสถานทูตโปแลนด์เยือนคณะอักษรศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ได้ให้การต้อนรับดร.โทมัสซ์ เกอร์ลาค (Dr.Tomasz Gerlach) ที่ปรึกษาอันดับ 1 จากสถานทูตโปแลนด์ เข้าเยี่ยมคารวะและได้หารือเรื่อง การจัดกิจกรรมร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ โดยจะจัดนิทรรศการภาพวาดจากประเทศโปแลนด์ ภายใต้ชื่องาน "The Graphics from Poland" ซึ่งจะจัดในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 โดยมีเอกอัครราชทูตโปแลนด์ ฯพณฯ ดร.เยซี ไบเออร์ (Dr.Jerzy Bayer) และคณบดีคณะอักษรศาสตร์ร่วมเป็นประธานเปิดงาน


เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์เยือนคณะอักษรศาสตร์

ฯพณฯ ชวา ซิว ซัน (Chua Siew San) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทยและนายแฮร์รี่ โก (Harry Goh) ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง ได้มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ได้ให้การต้อนรับ คณบดีได้เล่าความเป็นมาของคณะอักษรศาสตร์โดยสรุป และได้นำเอกอัครราชทูตชมอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเคยเป็นอาคารเรียนของคณะอักษรศาสตร์ และมีประวัติเกี่ยวเนื่องกับคณะอักษรศาสตร์มาเป็นเวลายาวนาน


ผู้แทนมหาวิทยาลัย Universitas Pendidikan ประเทศอินโดนีเซีย เยือนคณะอักษรศาสตร์ (มกราคม 2555)
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Safrina Noorman และอาจารย์ Dian Dia-an จากภาควิชา English Education Department มหาวิทยาลัย Universitas Pendidikan ประเทศอินโดนีเซีย ได้มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือ เรียนรู้เรื่องการสอนและการทำวิจัย รวมทั้งขอความช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรของ English Literature and Linguistics Study Program โดยรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว

 

ความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยของประเทศตุรกี (มกราคม 2555)
Professor Erkan Kirbiyik ผู้แทนจาก Suleyman Demirel University ประเทศตุรกี และ Mr.Zeki Parilti ผู้อำนวยการฝ่ายวัฒนธรรมของสมาคมธุรกิจไทย-ตุรกี ได้มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์ของการมาเยือนเพื่อเยี่ยมคารวะคณบดี และเพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Suleyman Dermirel University

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเยือนคณะอักษรศาสตร์์ (กรกฎาคม 2554)
นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang) จำนวน 25 คน นำโดย Prof. Shen Ivming รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาคุณภาพมาเยือนคณะอักษรศาสตร์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น. ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ได้ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ฟู่ เจิงโหย่ว ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายจีน) ได้ร่วมต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับสถาบันขงจื่อในประเทศไทย รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน

 

ผู้แทนอินเดียเยือนคณะอักษรศาสตร์ (มิถุนายน 2554)
คุณปรินทร อภิญญานันท์ เลขานุการเอก กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำผู้แทนจากประเทศอินเดียมาเยือนคณะอักษรศาสตร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหาแนวทางความร่วมมือในระดับอุดมศึกษาตามโครงการ “Joining Hands Towards an Enhanced Partnership in Higher Education between Thailand and India” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 15.00-17.00 น. ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ให้การต้อนรับ

 

ความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ (มิถุนายน 2554)
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ได้ต้อนรับ Prof. Dr. Paul Mountfort ประธานหลักสูตร Master of Creative Writing และ Program Leader ของ B.A. English Studies จาก Faculty of Applied Humanities มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์ Dr. Paul Mountfort ได้มาเยือนจุฬาฯ และแสดงความสนใจจะร่วมมือทางด้านวิชาการกับคณะอักษรศาสตร์ โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเบื้องต้น และเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน ทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย

 

ความสัมพันธ์กับสถานทูตโปรตุเกส (พฤษภาคม 2554)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 Professor Dinah Azevedo Neves ตำแหน่ง Vice President ของ Instituto Camoes Portugal พร้อมด้วย Mr. José Carlos Serafino ที่ปรึกษาสถานทูตโปรตุเกส และ Ms. Luisa Dutra ผู้อำนวยการ Portuguese Cultural Center ประจำสถานทูตโปรตุเกส ได้มาเยี่ยมคารวะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ในการนี้ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ และอาจารย์ ดร. พิริยะดิศ มานิตย์ ผู้ประสานงานรายวิชาภาษาโปรตุเกสได้ร่วมต้อนรับและหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างคณะอักษรศาสตร์และสถานทูตโปรตุเกส

 

ความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน (มีนาคม 2554)
เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้นำ ฯพณฯ Jalal Tamleh ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำประเทศไทย เยือนคณะอักษรศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ให้การต้อนรับและได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการและกิจกรรมสำหรับนิสิตคณะอักษรศาสตร์

 

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียเยือนคณะอักษรศาสตร์ (มกราคม 2554)
ฯพณฯ James Wise เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ได้มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดี รองศาสตราจารย์ สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคุณยุพิณ จันทร์เจริญสิน ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ คณบดีได้นำเอกอัครราชทูตชมอาคารมหาจุฬาลงกรณ์พร้อมอธิบายประวัติความเป็นมา และความสำคัญของอาคาร และอาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ พาชมหอพระไตรปิฎกนานาชาติ หลังจากนั้น ฯพณฯ James Wise ได้พบกับนิสิตคณะอักษรศาสตร์ และได้บรรยายเรื่อง “Scholarships and Study in Australia”

ฯพณฯ James Wise เริ่มต้นการบรรยายด้วยการแนะนำตนเองว่าเรียนอักษรศาสตร์เช่นกันและเอกวิชาประวัติศาสตร์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับนิสิต ก่อนที่จะเล่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และการเรียนในประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งประสบการณ์การเป็นนักศึกษาของตนเองด้วย ฯพณฯ James Wise มีอารมณ์ขัน มีท่วงท่าและ น้ำเสียงที่เป็นกันเองกับนิสิตมาก การบรรยายจึงไม่ได้มีบรรยากาศของเอกอัครราชทูตกล่าวกับนิสิตหากแต่เหมือนการพูดคุยกันระหว่างผู้ใหญ่ ที่มีประสบการณ์กับนักศึกษาวัยรุ่นที่มีความสนใจศึกษาต่อ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียเปิดโอกาสให้นิสิตซักถามและตอบคำถามได้อย่างครบถ้วน ชัดเจนและ เป็นกันเอง ในการบรรยายครั้งนี้ อาจารย์มธุริน ลีละเศรษฐกุลและอาจารย์สก๊อต ฮัมฟรีย์ส (Ajarn Scott Humphries) ได้ร่วมกันทำหน้าที่เป็นพิธีกร

ในลำดับต่อไปเป็นการให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษา การสมัครขอรับทุนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนโดย คุณบุษริน สินธุนาวารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการศึกษาและการฝึกอบรมของ Australian Trade Commission เมื่อการบรรยายเสร็จสิ้น คณบดีและรองคณบดีได้นำ ฯพณฯ James Wise ชมอาคารมหาจักรีสิรินธร โดยได้เยี่ยมชมห้องต่างๆ โดยเฉพาะ ห้องสมุด “สรรพศาสตร์สโมสร” ของศูนย์สารนิเทศภายในอาคารมหาจักรีสิรินธร ซึ่ง คุณยุพิณ จันทร์เจริญสิน ได้นำชมและอธิบายกิจกรรมต่างๆ ในห้องโดยละเอียด เอกอัครราชทูตยังได้ชม ศูนย์ศิลปการละครสดใสพันธุมโกมล โรงละครของคณะอักษรศาสตร์ ซึ่งนิสิตเอกวิชาศิลปะการละครปี 4 กำลังซ้อมละคร Senior Project เรื่อง “The Good Body” อาจารย์ พันพัสสา ธูปเทียน อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมได้ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกซ้อมละครของนิสิต เอกอัครราชทูตออสเตรเลียขอบคุณ คณบดี คณาจารย์และนิสิตที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและแสดงความประสงค ์จะจัดกิจกรรมต่อเนื่องระหว่างคณะอักษรศาสตร์และสถานทูตออสเตรเลียในโอกาสต่อไป

 

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเยือนคณะอักษรศาสตร์ (กุมภาพันธ์ 2553)
ฯพณฯ Gildas Le Lidec เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้ติดตามได้มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้บริหารของคณะ คณาจารย์ และนิสิตสาขา วิชาภาษาฝรั่งเศส ในโอกาสนี้ รศ.สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ผศ.สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.หนึ่งฤดี โลหผล หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก อ.ดร.อติพร เสถียรสุต หัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และตัวแทนคณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสพร้อมนิสิตสาขาวิชาฯ ได้ร่วมต้อนรับ อ.ดร.อติพร เสถียรสุต หัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสรายงานสรุปการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาฯ

จากนั้นได้เรียนเชิญ ฯพณฯ Gildas Le Lidec ชมอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้ให้ความสนใจแก่วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก และได้กล่าวชมนิสิตเจ้าของผลงานที่สามารถทำงานวิจัยระดับลึกด้านภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส ก่อนเดินทางกลับ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสได้กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับและให้คำอวยพรแก่นิสิต ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓


เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและภริยาเยือนคณะอักษรศาสตร์ (กุมภาพันธ์ 2553)
ฯพณฯ Kyoji Komachi เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และภริยาให้เกียรติมาเยือน คณะ
อักษรศาสตร์ เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตคณะอักษรศาสตร์ และบรรยายพิเศษ พร้อม
ตอบข้อซักถามในหัวข้อ “Thai – Japanese Relations” จากนั้น ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดี
ได้มอบพระเกี้ยวแก้วจำลองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบัตรอวยพรภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ ณ ห้อง 105 อาคาร
มหาจุฬาลงกรณ์


เอกอัครราชทูตอเมริกันเยือนคณะอักษรศาสตร์ (ธันวาคม 2552)
ในโครงการเอกอัครราชทูตเยือนคณะอักษรศาสตร์ ลำดับที่ 3 ฝ่ายวิรัชกิจได้เรียนเชิญ ฯพณฯ Eric G. John เอกอัครราชทูตอเมริกัน ประจำประเทศไทยพร้อม Mr. John Paul Schutte ทูตวัฒนธรรม Ms. Kenneth L. Foster ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตฯ และ ดร.กนิษฐา นวรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมของสถานทูตอเมริกัน มาเยือนคณะอักษรศาสตร์เพื่อพบผู้บริหารของคณะ และหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างสถานทูตอเมริกันกับคณะอักษรศาสตร์  ในวันที่ 3 ธันวาคม 2552

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดี รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ร.ว.กองกาญจน์ ตะเวทีกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาตราจารย์สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ และตัวแทนของคณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมต้อนรับ และร่วมประชุมหารือเรื่องความร่วมมือทางด้านวิชาการและวัฒนธรรม ณ ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี

หลังการประชุมหารือร่วมกัน  เอกอัครราชทูตอเมริกันได้พบกับนิสิตคณะอักษรศาสตร์และบรรยายในหัวข้อ “A Productive Partnership: the Current State of U.S.-Thai Relations” ระหว่างเวลา 10.30น. ถึง 12.00น. ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  การบรรยายได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยมีคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมฟังกว่า 100 คน และมีผู้สนใจซักถามเป็นจำนวนมาก    หลังจากการบรรยายคณบดีได้มอบพระเกี้ยวแก้วจำลองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข็มพระเกี้ยวสิรินธร และบัตรอวยพรภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่เอกอัครราชทูตอเมริกันและเอกอัครราชทูตอเมริกันได้มอบของที่ระลึกของสถานทูตอเมริกันแด่คณบดี   จากนั้นคณบดีได้เลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตอเมริกันและคณะ ณ โรงแรมพลาซาแอทธินี


Communication University of China (December 2009)
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 คณะผู้บริหารจาก Communication University of China เข้าเยี่ยมชมคณะ และเข้าพบ ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และรศ.สุรภีพรรณ
ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ เพื่อเจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างคณะอักษรศาสตร์กับ Communication Unversity ณ สำนักคณบดี อาคารมหาวชิราวุธ
       

Embassy of Spain (November 2009)
สืบเนื่องจากที่รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจได้เข้าร่วมประชุม “Thailand-EU cooperation in Higher Education” จัด ณ โรงแรมดุสิตธานี Mr.Antonio J. Millán ตำแหน่ง Deputy Head of Mission ซึ่งมีอำนาจรองจากเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย ได้แสดงความประสงค์จะมาเยือนคณะอักษรศาสตร์ และหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างคณะกับสถานทูตและมหาวิทยาลัยในประเทศสเปน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 Mr.Antonio J. Millán และ Rosana Millán ภริยา พร้อมด้วย Professor César Álvarez Alonso รองอธิการฝ่ายวิรัชกิจ Universidad de Cantabria Professor Jesús A. Casabiell รองอธิการฝ่ายวิจัยและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Universidad de Santiago de Compostela และ Ms. Eugenia Noriega รองผู้อำนวยการ Public Foundation for the international Promotion of Spanish Universities ได้มาเยี่ยมคารวะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมตึกของคณะอักษรศาสตร์ และศึกษาการดำเนินงานภายในคณะอักษรศาสตร์ ในการมาเยือนครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศมี กฤษณมิษ อาจารย์จากสาชาวิชาภาษาสเปนได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อมูลรายละเอียด นอกจากนี้คณะผู้มาเยือนยังได้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและสังเกตการสอนภาษาสเปนในชั้นเรียนของผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศมี กฤษณมิษ อีกด้วย คณะผู้มาเยือนรู้สึกประทับใจและยินดีจะให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมสเปนที่คณะอักษรศาสตร์อย่างเต็มที่

National Chengchi University (November 2009)
On November 25, 2009 Professor Yu Nai – Ming, Dean of National Chengchi University’s College of Foreign Languages, paid a courtesy visit to the Faculty to discuss the feasibility of academic exchange and to pinpoint specific details in the forthcoming MOU between the Faculty of Arts and the College of Foreign Languages.
       

Kobe University paid a visit to the Faculty (September 2009)
Associate Professor Dr.Park Jong Woo, Head, International Study Center, Professor Ikuko Seguchi, Deputy Director, Office for the Promotion of International Exchange, and Ms.Mitsuko Inokuchi, Head, International Student Exchange, Kobe University, paid a visit to the Faculty on September 21, 2009. On this occasion they were cordially received by Associate Professor Surapeepan Chatraporn and Assistan Professor Dr. Chomnard Setisarn, Deputy Dean for
Planning and Development. In the course of warm and productive discussions, proposals were raised to explore the possibility of formal academic and cultural cooperation between Kobe University and Chulalongkorn University.
       

An Interview with Her Excellency Hillary Clinton (July 2009)
On July 22, 2009 the U.S. Embassy invited representatives from the Faculty of Arts to attend a special interview with Her Excellency Hillary Clinton on the topic of “U.S. Foreign Policy and Thai–U.S. Relations” held at Phaya Thai Palace. Associate Professor Surapeepan Chatraporn, Ajarn Dr. Sasiporn Petcharpiruch, and Ajarn Dr. Mattanee Palungtepin together with 11 student representatives participated in this event. During the Q&A session from the floor, approximately 50 questions were submitted but only 2 questions were to be selected by the Secretary of State. To our delight, a question from one of our students, Ms. Kanokrat Namasondhi was chosen. H.E. Clinton commented that she thought it “a wonderful question!” before responding in careful detail.
       

Toyo Eiwa University, Japan, paid a courtesy call to the Faculty (July 2009)
     Associate Professor Dr. Yoshikawa Kenji และ Professor Yuko Takeshi ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย Toyo Eiwa ประเทศญี่ปุ่นได้มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนกับคณะอักษรศาสตร์ และเพื่อเจรจาหาแนวทางในการสร้างเสริมกิจกรรม ความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และโครงการวิจัยร่วมกัน
     อนึ่ง คณะอักษรศาสตร์ มีสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Toyo Eiwa เป็นเวลา 7 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ถึงเดือนธันวาคม 2557 และถึงปัจจุบันได้มีการแลกเปลี่ยนนิสิตเป็นจำนวน 2 รุ่น

A Friday Morning Talk by the German Ambassador (June 2009)
ในโครงการเอกอัครราชทูตเยือนคณะอักษรศาสตร์ ลำดับที่ 2 ฯพณฯ ท่าน Dr.Hanns Schumacher เอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย จะมาเยือนคณะอักษรศาสตร์และบรรยายเรื่อง “Germany and the European Union: 20 years after the fall of the Berlin Wall” ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00น. ถึง 12.00น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ขอเชิญอาจารย์และนิสิตผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายและพูดคุยกับเอกอัครราชทูตเยอรมัน

เอกอัครราชทูตอาร์เจนติน่า (มิถุนายน 2552)
     ตามแนวนโยบายของคณบดีที่จะส่งเสริมความเป็นนานาชาติของคณะอักษรศาสตร์ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับประเทศต่างๆ ฝ่ายวิรัชกิจจึงจัดกิจกรรมเชิญเอกอัครราชทูตมาเยือนคณะอักษรศาสตร์ เพื่อบรรยายและพบปะกับคณาจารย์และนิสิต โดยในภาคการศึกษานี้ได้เชิญเอกอัครราชทูตจาก 4 ประเ ทศ ได้แก่ ประเทศอาร์เจนติน่า ประเทศเยอรมัน ประเทศแคนาดา และประเทศสหรัฐอเมริกา
      ฯพณฯ ท่าน Felipe Frydman เอกอัครราชทูตอาร์เจนติน่า ประจำประเทศไทย จะมาเยือนคณะอักษรศาสตร์และบรรยายประกอบการฉายดีวีดี เรื่อง ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศอาร์เจนติน่า ในโอกาสนี้ คู่เต้นชนะเลิศการแข่งขันระดับชาติของอาร์เจนติน่าจะร่วมสาธิตการเต้น Tango
     นอกจากนี้สถานทูตอาร์เจนติน่ายังได้นำอาหารและของว่างของอาร์เจนติน่ามาร่วมในงานด้วย ขอเชิญชวนอาจารย์และนิสิตผู้สนใจร่วมงานศิลปะและวัฒนธรรมอาร์เจนติน่าในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2552 ระหว่างเวลา 14.30น. ถึง 17.00น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์


เอกอัครราชทูตคนใหม่ของเยอรมันประจำประเทศไทยมอบหนังสือ
วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2551 เวลา 15.00 น. Dr. Hanns Schumacher เอกอัครราชทูตเยอรมัน ได้มามอบหนังสือภาษาเยอรมันแก่สาขาวิชาภาษาเยอรมันโดยมีท่านคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ และหัวหน้าสาขาวิชาภาษาเยอรมัน รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณา แสงอร่ามเรือง เป็นผู้รับมอบหนังสือเพื่อเป็นรางวัลให้แก่นิสิตอักษรศาสตร์ที่เรียนภาษาเยอรมันเป็นวิชาเอกและโท ในการนี้ท่านทูต Dr. Schumacher ทูตวัฒนธรรม Frau Elke Tiedt คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเยอรมัน รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณา และศาสตราจารย์ถนอมนวล โอเจริญได้ร่วมกันหารือเรื่องความร่วมมือ ระหว่างคณะอักษรศาสตร์และสถานทูตเยอรมันในด้านวิชาการ บรรยากาศเป็นไปด้วยดี