ข่าวประชาสัมพันธ์

New!!! 

ประกาศ
ผลการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4
ประจำปี 2565

ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 8-13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
>>> Download ประกาศ <<<

ขอให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์โดยการกรอกแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ ที่
https://forms.gle/JB8vSXazJgDk8E5B9


ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: TGeoCU@gmail.com 
*หากไม่ส่งแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์มาในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์