ข่าวประชาสัมพันธ์

New!!! 

ประกาศ
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เแทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2566

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้กรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้าอบรม
ภายในวันที่ 7 เมษายน 2567
หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์
Link สำหรับยืนยันสิทธิ์ >>> https://forms.gle/9mHARJm7NKPRvEC58