ข่าวประชาสัมพันธ์

New!!! 

ประกาศ

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 และ กำหนดการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.​ ค่าย 1 ประจำปี 2566

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้กรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้าอบรม
ภายในวันที่ 23 กันยายน 2565
หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์
ทั้งนี้สามารถเข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่าน
https://shorturl.asia/EV1i2

สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์​หมายเลข 02-218-1721 ในวันและเวลาราชการ (9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.) หรือทาง E-mail address: tgeocu@gmail.com