ข่าวประชาสัมพันธ์

New!!! 

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

Application form >>> https://forms.gle/YtaRDcArFwnbpvhv9

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์ หมายเลข 084-714-0680

และ E-mail address: tgeocu@gmail.com