Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ อาจารย์ปวิตร มหาสารินันทน์ กลับ

อาจารย์ปวิตร มหาสารินันทน์
อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการละคร

ได้รับเหรียญอิสริยาภรณ์ สาขาศิลปะศาสตร์และอักษรศาสตร์ ชั้นอัศวิน (chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres) จากกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสาร สาธารณรัฐฝรั่งเศส