อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
about us

 

 

 

 

 

หน้าแรก เกี่ยวกับคณะอักษรศาสตร์  Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ

Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ

ศิลปินแห่งชาติ

คณาจารย์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลต่างประเทศ

นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

ครูภาษาไทยดีเด่น ระดับอุดมศึกษา

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติ

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

อาจารย์ดีเด่นสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

นักเรียนทุนอานันทมหิดล

รางวัลผลงานดีเด่นระดับชาติ

คณาจารย์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์