Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัศมี กฤษณมิษ กลับ

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัศมี กฤษณมิษ
อาจารย์สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก

ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ISABEL LA CATÓLICA ชั้น CRUZ DE OFICIAL
เอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย ทำพิธีมอบให้ในพระปรมาภิไธย ของพระมหากษัตริย์ JUAN CARLOS I แห่งประเทศสเปน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2546