Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
หน้าแรก Hall of Fame และรางวัลที่ได้รับ อาจารย์ ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ กลับ

อาจารย์ ดร. จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์
อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ 

ได้รับรางวัลเกียรติยศเฉกอะหมัด กุมมี ประจำปี พ.ศ. 2554 จากรัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2545