ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา

 
 

การบรรยายพิเศษโดยเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา
เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาเยือนคณะอักษรศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ฯพณฯ Ana Mar.a Ram.rez เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย มาเยือนคณะอักษรศาสตร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างคณะอักษรศาสตร์ กับสถานทูตอาร์เจนตินา และกระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินา

ในโอกาสนี้ ฯพณฯ Ana Mar.a Ram.rez ได้ร่วมฟัง การบรรยายในหัวข้อ "A Socio-cultural Perspective on Thai-Argentina Relations" โดย Professor Ezequiel Ramoneda จาก La Plata National University จัดโดยศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา สาขาวิชาภาษาสเปน ร่วมกับฝ่ายวิรัชกิจ ณ ห้องประชุม 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ อาจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ อาจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล และอาจารย์ ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ได้ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ ในการบรรยายมีนิสิตคณะอักษรศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากรของสถานทูต สนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก


คณะนักวิชาการลาตินอเมริกาหารือความร่วมมือ
คณะนักวิชาการ จำนวน ๙ คน จากมหาวิทยาลัยในลาตินอเมริกาเดินทางมาหารือทางวิชาการกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พจี ยุวชิต รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาสเปน เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ณ ห้อง ๑๐๔ อาคารมหาวชิราวุธ การเข้าหารือของนักวิชาการลาตินอเมริกาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือด้าน เอเชียและลาตินอเมริกาศึกษาและเป็นการส่งเสริมบทบาททางวิชาการของประเทศไทย ในด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเอเชียและลาตินอเมริกา รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับสถาบันอุดมศึกษา


นิทรรศการกวีรางวัลโนเบลชาวชิลี
ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทย จัดนิทรรศการ ๖๐ ปี กาเบรียลา มิสตราล กวีรางวัลโนเบลชาวชิลี  พิธีเปิดมีขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๙  ณ อาคารบรมราชกุมารี  อัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทยให้เกียรติมาเปิดนิทรรศการ   คณบดีคณะอักษรศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ คณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก ร่วมให้การต้อนรับ   ในงานนี้นอกจากนิทรรศการแล้ว มีการอ่านบทกวีของกวีหญิงคนแรกแห่งชิลีผู้นี้ด้วย

การแสดงระบำแทงโก
 ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกันสถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา ประจำประเทศไทย และโรงแรม Plaza Athenee จัดงานแสดงระบำแทงโก โดยนักแสดงชาวอาร์เจนตินาสองท่าน คือ Mr.Martin Marchese และ Ms.Florencia Mare วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ.โรงละครอักษรศาสตร์ ตึกอักษรศาสตร์ ๔ โดย ฯพณฯCarlos Faustino Garcia เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินา และศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ คณบดีคณะอักษรศาสตร์เป็นผู้เปิดงาน
 

งานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ปี ปาโบล เนรูดา
ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทย จัดงาน “เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ปี ปาโบล เนรูดา” กวีรางวัลโนเบลชาวชิลี ณ บริเวณลานชั้น ๗ อาคารบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ โดย ฯพณฯ หลุยส์ อัลแบร์โต เซปุลเบดา เอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทย และ ศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ในงานมีการสัมมนาเป็นภาษาสเปนเกี่ยวกับ ปาโบล เนรูดา สำหรับนิสิตสเปน มีนิทรรศการชีวประวัติปาโบล เนรูดา, การแสดงจินตลีลาร่วมสมัยประกอบบทกวีของ ปาโบล เนรูดา และการฉายภาพยนตร์ El cartero สำหรับผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่ ๑๘-๒๖ พ.ย.๒๕๔๗

 

 

 

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา
ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 02 - 218 - 4773