ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา

 

โครงการเเลกเปลี่ยนนิสิต

โครงการนักเรียนเเลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเเห่งชาติ ลา ปลาตา ประเทศอาร์เจนตินาเเละจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.ไพรริน สิมมาเเละน.ส. กุลธิดา พินธุทองระหว่างเมษายน – มิถุนายน 2547 ด้วยเงินทุนสนับสนุนของบริษัทคิง พาวเวอร์

น.ส.ศริสา บรรพพงษ์เเละน.ส. วัชราภรณ์ สงวนสินระหว่างตุลาคม – ธันวาคม 2547 ด้วยเงินทุนสนับสนุนของบริษัทคิง พาวเวอร์

 

 

 

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา
ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 02 - 218 - 4773