ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา

 

ผลงานวิชาการของศูนย์

"Los animales prodigiosos: último eslabón de la evolución del bestiario medieval" ใน Taller de Letras ฉบับที่ 42 / 2551

"Literatura latinoamericana en Tailandia" ใน Escritores del mundo ประจำเดือนกรกฎาคม 2553, สืบค้น http://www.escritoresdelmundo.com/2010/07/literatura-latinoamericana-en-tailandia.html

"La mujer en la "periferia": las fronteras borradas entre Argentina y Tailandia" ใน Alba de América ปีที่ 29 ฉบับที่ 55 และ56, 2551

"Neruda's Veinte poemas de amor y una canción desesperada and Lojo's Finisterre in Thai: Cultural Bridges between Thailand and Latin America" ใน The Limits of Literary Translation: Expanding Frontiers in Iberian Languages, สำนักพิมพ์ EditionReichenberger, Kassel, เยอรมันนี, 2555

บทความวิชาการ "ปาโบล เนรูดาเเละกวีนิพนธ์เพื่อสาธารณชนใน 'โคลงสดุดีสามัญ'" ใน วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม - ธันวาคม 2547)

บทความวิชาการ "คูลิโอ กอร์ตาซาร์เเละเเก้วเก้า: บทวิเคราะห์วรรณกรรมเเนวเเฟนตาซีจาก 2 วัฒนธรรม" ใน 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อาร์เจนตินา จัดพิมพ์โดย กระทรวงการต่างประเทศ, 2548

บทความวิชาการ "ชุมชนอาร์เจนตินาในประเทศไทย" ใน 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อาร์เจนตินา จัดพิมพ์โดย กระทรวงการต่างประเทศ, 2548

“ ฟ้าสีคราม – สายน้ำลึก: พื้นที่ของชาวม้งและชนพื้นเมืองในวรรณกรรมไทยและเปรู” ใน 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เปรู จัดพิมพ์โดย กระทรวงการต่างประเทศ, 2550

“ ชาวเปรูในประเทศไทยและชาวไทยในประเทศเปรู : การศึกษาเปรียบเทียบ” . ใน 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เปรู จัดพิมพ์โดย กระทรวงการต่างประเทศ, 2550

บทความแนะนำหนังสือ “ สนทนาภาษาหนังสือ: Cien años de soledad ของ Gabriel García Márquez” ใน วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน 2548)

“ ริมัก” ใน “ อะปูริมัก”: อัตลักษณ์ทับซ้อนของโฆเซ มาเรีย อาร์เกดัสใน สายน้ำลึก (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

 

ผลงานเเปลวรรณกรรมของศูนย์

โม แปลจาก Mo ของ Lara Ríos. กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์ฟ้าอภัย. 2549

นางนวลกับมวลแมวผู้สอนให้นกบิน แปลจาก Diario de un killer sentimenta ของ Luis Sepúlveda. กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2551

บันทึกรักนักฆ่าผู้อ่อนไหว แปลจาก Diario de un killer sentimental ของ Luis Sepúlveda. กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2552

โลกสุดขอบฟ้า แปลจาก Mundo del fin del mudo ของ Luis Sepúlveda. กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2554

เรื่องของมิกส์ มักส์ เม็กส์ แปลจาก Historia de Mix, Max y Mex ของ Luis Sepúlveda. กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2556

บ้านปรารถนารัก แปลจาก La casa de los espíritus ของ Isabel Allende. กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์. 2548

 กวีนิพนธ์เเห่งรักยี่สิบบทเเละบทเพลงความสิ้นหวังหนึ่งบท เเปลจาก Veinte poemas de amor y una canción desesperada ของ Pablo Neruda . กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์ผีเสื้อ. 2548

เมืองอสุรกาย แปลจาก La ciudad de las bestias ของ Isabel Allende. กรุงเทพฯ, สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์. 2554.

จะเล่าให้คุณฟัง แปลจาก Déjame que te cuente สำนักพิมพ์ผีเสื้อ 2554

สุดขอบโลกที่ฟินิสแตร์เร ของ มาเรีย โรซา โลโฆ โดยการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการแปล "ซูร์" กระทรวงการต่างประเทศอาร์เจนตินา สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, 2554

 
 

ผลงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

พจนานุกรมศัพท์ลาตินอเมริกา

พจนานุกรมสเปน-ไทย (รวมศัพท์ลาตินอเมริกา)

 

ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา
ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 02 - 218 - 4773